Danskenes «Alderdomsforsørgelse» 1891-1928

Registrene over eldre som mottok støtte fra «Aldersomsforsørgelsen» i Danmark i perioden 1891-1928 er nå tilgjengelig på nett. «Alderdomsforsørgelsen» er det vi i dag kjenner som behovsprøvd pensjon.

For å kvalifisere til å motta denne støtten fra det offentlige måtte man være en såkalt «værdigt trængende», noe som innebar at man man var over 60 år, ute av stand til å forsørge seg selv og sin familie, og ikke hadde mottatt fattighjelp de siste 10 årene. I tillegg måtte man ha bodd i landet de siste 10 årene uten å ha vært straffedømt. 

Gjelder dette en av dine slektninger kan du i protokollene få informasjon om:

  • Kretsbokstav/nr. og alderdomsforsørgelsesnummer
  • Navn, stilling, samt eventuell familie
  • Fødselsdato og fødested
  • Sivilstand
  • Bosted
  • Adresse (Ikke oppført etter 1910)
  • Forsørgelsessted

I tillegg kan du være heldig å finne egne bemærkelser i innførslene, for eksempel dødsdato.

Annonse

Dersom du har en slektning som mottok støtte på sine eldre dager fra det offentlige før 1891 finnes denne informasjonen i protokollene til fattigvesenet.

Litt ned på denne siden finner du protokollene til danskenes «Alderdomsforsørgelse»