Digitalarkivet gir bevaringsinstitusjoner egen selvbetjeningsløsning

Skjermdump fra presentasjonen fremtidens Digitalarkiv, holdt 3. desember 2018. https://www.youtube.com/watch?v=zQBnjAF7cuk

Et snaut år etter at Trine Skei Grande la ned en «digital grunnsten» og på den måten markerte at Digitalarkivet nå skulle bli en felles digitaliseringsportal for hele arkivfeltet, er nå selvbetjeningsløsningen klar. Fra 17. september kan alle bevaringsinstitusjoner selv publisere innhold direkte til Digitalarkivet.

Før sommaren ble første versjon av den selvbetjente løsningen testet av to institusjoner, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Bergen byarkiv.

Annonse

– Det er svært gledeleg at Arkivverket i så stor grad involverer dei kommunale arkivinstitusjonane i dette arbeidet. Vi er tett på brukarane, og det er viktig til ein kvar tid å fange opp behova deira. Uttalte Arnt Ola Fidjestøl fylkesarkivsjef for Sogn og Fjordane.

Selvbetjentløsningen for bevaringsinstitusjoner er bare første trinn i å gjøre Digitalarkivet til hovedinngangen for arkiv fra hele samfunnet, offentlige som private. Neste byggetrinn vil omfatte alle arkiv, uavhengig av hvilket medium eller format de er laget i, det være seg audiovisuelt eller arkivmateriale som er «født» digitalt.

Det er også fokus på å kunne legge inn taushetsbelagt arkivmateriale. Digitalarkivet kan da bidra med tilgangsstyring av denne typen dokumenter.

Nyheten ble sluppet på Digitalarkivets egne nettsider fredag 6. september og du kan lese hele saken her