Digitaliserer mønstringsruller fra den amerikanske marinen

Gjennom et samarbeid med ulike aktører skal USAs National Archives digitalisere mer enn 500 protokoller av den amerikanske marinens-mønstringsruller.

Mønstringsrullene dekker sjøfolk i den amerikanske marinen i perioden 1861 til 1879, noe som også omfatter den amerikanske borgerkrigen.

Sjøfolkene i rullene var en del av en avgjørende tid. Det skulle nå avgjøres hvilken politisk retning det ferske landet skulle ta. Det gjenspeiles også av hva man kan finne skrevet om enkelte av sjøfolkene.

Foruten det “vanlige” som navn, alder, fødested, avskjedigelsesgrunn og fysisk beskrivelse av sjøfolkene, inneholder også disse mønstringsrullene informasjon om sjøfolkene var rømte slaver.

Du kan allerde nå søke i mønstringsrullene hos archives.gov