Digitaliserte irske kirkebøker

I går, 8. juli, ble nærmere 400.000 mikrofilmruller med irske kirkebøker gjort tilgjengelig på nett. Det er det irske nasjonalbiblioteket som i lengre tid har digitalisert den enorme samlingen.

Kirkebøkene strekker seg over perioden 1740-1880 og dekker nesten 1.100 kirkesogn. Primært består de av dåps og ekteskapsopptegnelser.

Selv om det kan variere noe fra kirkebok til kirkebok inneholder den typiske irske kirkeboken informasjon om datoer, navn på nøkkelpersoner og gudfedre, samt vitner. 

Som det hele startet med norske kirkebøker har heller ikke irland planer om å transkribere (gjøre søkbare) innholdet i kirkebøkene. I Norge har det siden kirkebøkene kom på nett utviklet seg et større dugnadsarbeid for å gjøre de norske kirkebøkene søkbare, så kanskje dette etterhvert skjer i Irland også. Men det er altså ikke en jobb som det irske nasjonalbiblioteket har planer om å gjennomføre per dags dato. 

Annonse

Men noe søkbarhet har tjenesten, via et filter. Øverst på de digitaliserte kirkeboksidene kan man gå til sider som kun inneholder en spesifikk hendelse, som dåp eller bryllup. Man kan også be om å få se hvilke sider som omfatter hvilke år eller måneder.

Tjenesten er for tiden helt gratis, så vi får krysse fingrene for at den også forblir gratis i fremtiden.

Her finner du de irske kirkebøkene