Du er ikke lenger den du trodde

DNA test kit fra Ancestry
DNA test kit fra Ancestry. FOTO: ANCESTRY

Ancestry sin database over innsendt DNA har nå vokst seg så stor at selskapet går tilbake på tidligere testresultater.

Det betyr at tidligere innsendte prøver kan gi et annet svar i dag enn hva de gjorde for et par år siden.

Flere brukere betyr mer nøyaktige svar

Sendte du inn en DNA-prøve til Ancestry for noen år siden, kan svaret du fikk nå være galt. Etterhvert som basen over DNA har vokst har også nøyaktigheten i resultatene blitt bedre.

I følge The Sydney Morning Herald har kunder opplevd at deres etnisitet har blitt forskjøvet. De referer til en kunde som gikk fra å være 31% spansk til 11% spansk etter at Ancestry oppdaterte sine algoritmer.

Annonse

CNBC referer til en annen kunde som skal ha opplevd en enda større forskyvning i sine resultater. Etter oppdateringen av algoritmen gikk kunden fra å være 8% til hele 71% britisk.

Resultatet du får avhenger av hvem som er leverandør

Tidligere i år kunne CBC rapportere om de eneggede tvillingene Charlsie og Carly Agro, som sendte inn DNA-prøver til en rekke leverandører av DNA-testkit. Både Ancestry og 23andMe var med i testen tvillingene gjorde.

Resultatene de fikk tilbake var ikke samsvarende og i enkelte tilfeller varierte resultatet også mellom de eneggede tvillingene.

Testen tvillingene gjorde bekrefter behovet for at leverandørene jevnlig oppdaterer sine algoritmer i takt med at de får inn mer og mer DNA-data. Testen viser også at svarene man får tilbake fra de ulike leverandørene kun er å anse som estimater.

-Ikke et endelig svar

Til CNBC avklarer Yaniv Erlich i MyHeritage, et annet selskap som også leverer DNA-kits til privatpersoner, litt om hvordan man skal tenke rundt disse testene:

The take home message is that these estimates are… estimates. They should be the starting point of a genealogical inquiry. Not the final answer.

Yaniv Erlich i MyHeritage til CNBC

MyHeritage presiserer altså også at DNA testene man gjør som privatperson hos selskaper som Ancestry, 23andMe og MyHeritage er estimater. De gir ingen endelige svar, men mer en indikasjon på hvor slekten kommer fra.