E. Lars Marentius Mørch og hans familiegren

Forside
Forord
Lars Andersen Mørch
Knud Larsen Mørch
I. Maren Mørch og hendes familielinje
II. Lars Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Knud Kristian Mørch og hans familiegren
B. Tørger Mørch og hans familiegren
C. Alexander Mørch og hans familiegren
D. Emmich Hjerm Mørch og hans familiegren
E. Lars Marentius Mørch og hans familiegren
III. Ole Knudsen og hans familielinje
IV. Dorthea Knudsdatter Mørch og hendes familielinje
V. Eleonore Lovise Knudsdatter Mørch og hendes familiegren
VI. Karen Marie Mørch og hendes familielinjer
ad. 2. Carl Sundes efterkommere (Sundegrenen)
ad. 3. Nora Sundes efterkommere (Sandberggrenen)
VII. Anders Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Jacob Mørch og hans familiegren
B. Eleonore Lovise Mørch og hendes familiegren
C. Andreas Mørch og hans familiegren
D. Johanne Magrethe Mørch og hendes familiegren
E. Johan Christian Mørch og hans familiegren

 «Lars» M. Mørch, f. i Fredriksstad 25de mai 1806, omkom paa sjøen 9de oktbr. 1865. Han var først juveler i Kristiania og Moss, men opgav i 1841 denne forretning, da hans hu stod til sjøen, og han blev skibsfører fra Fredriksstad. Han blev i Fredriksstad gift 1ste jan. 1834 med «Antonette» Mathea Apenes, f. i Fredriksstad 8de juni 1810, d. sammesteds 26de juli 1868 og datter av skibsfører, senere bordskriver, Jacob Apenes f. 12te juli 1761, d. 26de decbr. 1828 og hustru Anna Mathea Endresen f. 31te aug. 1771, d. i Fredriksstad 18de oktbr. 1835. 8 barn:

 1. «Laura» Marie Jacobine Anette, f. 4de april 1835. Hun blev 4de april 1855 i Fredriksstad gift med skibsfører «Helmfred» Tjodolf Broch, f. 14de april 1828, omkom paa sjøen 2den novbr. 1861. Han var søn av ritmester Broch paa Toten og var først student. 3 barn:
  1. «Helma» Eugenie, f. 26de decbr. 1855, gift med forretningsfører i «Fredriksstad Blad» «Jens» Theodor Andersen, f. 23de sept. 1851, d. 24de oktbr. 1919. Deres barn:
   1. «Helmfred» Tjodolf Broch Ellmar, f. 29de juni 1880, hovedkasserer i «Fredriksstad Privatbank», gift 20de sept. 1921 med Inger Kihle, f. 1ste juli 1895, datter av gaardbruker Hans Kihle, østre Toten.
   2. Thorleif Broch, f. 9de april 1882, d. 29de febr. 1884.
   3. «Halvdan» Broch Ellmar, f. 1ste febr. 1884, d. 16de mars 1908. Stud. jur.
   4. «Nora» Broch Ellmar, f. 19de mai 1887, gift 25de sept. 1915 med bankchef Haakon Irgens paa Kongsberg. 3 barn.
   5. «Laura» Broch Ellmar, f. 19de juni 1889, d. 22de mars 1913, gift 10de febr. 1912 med forretningsmand Audun Koren. Ingen barn.
   6. «Tonny» Andrea Broch Ellmar f. 7de mai 1893. Ugift.
  2. Antonie (Tonny), f. 23de jan. 1859, gift med Petter C. Wiese, kjøbmand i Rugsund, Nordfjord. De bor nu i Bergen. 4 barn.
   1. Christoffer, f. 27de decbr. 1878, gift med Caroline Benes. 5 barn.
   2. Helmfred, f. 8de juni 1880, gift med Kaia Larsen. Ingen barn.
   3. Petter, f. 19de juli 1881, d. 18de mai 1884.
   4. Ludvig, f. 26de oktbr. 1885, d. som læge 2den juni 1914. Ugift.
  3. Dea, f. 18de decbr. 1861, gift med Marius Molvig. f. 4de juli 1859, d. 22de sept. 1918. 2 barn:
  1.  
   1. Lalla, f. 23de juni 1891. Ugift.
   2. Roy, f. 4de sept. 1896, gift med Astri Pettersen, f. 10de febr. 1897. Bor i Amerika.
 2. «Josepha» Mathilde, f. 29de april 1837, d. paa Toten 24de sept. 1872, gift 10de mars 1858 med gaardbruker (Sukkestad gaard, østre Toten) David Wilhelm Careto Broch Sommerfelt, 15de april 1830, d. 21de april 1906. 6 barn:
  1. Christian, f. 11te febr. 1859, d. 1918, gift med Anna Johnsen. 5 barn:
   1. Hildur, f. 24de novbr. 1892, gift med øre- og halslæge Knud Fleischer i Kristiania. 5 barn.
   2. Ole Alexander, f. 15de mai 1894. Ugift.
   3. Nina, f. 22de mars 1896, gift med redaktør Smith, Kjøbenhavn, 1 barn, skilt, gift med birkedommer Høegh, Aarhus. 1 barn.
   4. Rolf, f. 8de aug. 1898, d. 1901.
   5. Ralph, f. 29de sept. 1907. Ugift.
  2. Eugen, f. 21de aug. 1860, d. 1883. Ugift.
  3. Helmfred, f. 26de mai 1862. gift med Karen Nettum, d. 5te mai 1889. Deres barn:
         1.  Dagny, f. 18de juni 1883, gift med bankchef Skappel, Ringsaker, og de har 4 barn.
         2.  Jens, f. 25de mars 1885, gift med Astrid Sommerfelt, og de har 2 barn.
   anden gang gift med Marie Isaksen. Deres barn:
        
   1.  Hjørdis Lillian, død som barn.
         2.  Sverre, f. 28de aug. 1894. Ugift.
         3.  Randi, f. 27de juli 1898. Ugift.
         4.  Reidar, f. 26de juni 1900. Ugift.
         5.  Gunvor, f. 8de decbr. 1901. Ugift.
         6.  Tonny, f. 3de febr. 1917.
  4. David, f. 10de mars 1864, d. 6te novbr. 1892, gift med Berte Nettum. 2 barn, begge døde som barn.
  5. Lars, f. 10de april 1866, gift med Ovidie Hansen. 7 barn:
   1. Astrid, f. 27de aug. 1895, gift med Jens Sommerfelt. 2 barn.
   2. Torolf, f. 16de decbr. 1896. Ugift.
   3. Reidar, f. 19de novbr. 1900, d. 10de mai 1918.
   4. Ansgar, f. 1ste oktbr. 1903.
   5. Kaare, f. 26de juli 1906.
   6. Odd, f. 11te sept. 1909.
   7. Finn, f. 11te juli 1916.
  6. «Antonette» Mathea, f. 29de oktbr. 1867, gift med gaardbruker paa Toten Hans Kihle, f. 21de sept. 1862. Deres barn:
   1. Magnhild, f. 26de juni 1889, gift med dyrlæge Onstad, Toten. 1 barn.
   2. Wilhelm, f. 24de decbr. 1890, gaardbruker, gift med Ingeborg Lunde, Toten. 3 barn.
   3. Astrid, f. 22de decbr. 1892. Ugift.
   4. Inger, f. 1ste juli 1895, gift 20de sept. 1921 med hovedkasserer i «Fredriksstad Privatbank» Helmfred Tjodolf Broch Ellmar, f. 29de juni 1880.
   5. Jan, f. 30te novbr. 1897. Ugift.
   6. Sigrid, f. 5te febr. 1900. Ugift.
   7. Agnes, f. 27de mai 1903. Ugift.
  7. Andreas, f. 27de novbr. 1870, d. 3dje juni 1873.
 3. «Lars» Marentius, f. 11te febr. 1839, d. 29de jan. 1860. Styrmand. Ugift.
 4. «Alexander» Christian Theodor Emil, f. 30te juli 1842. Skibsfører. Omkom paa sjøen i 1875. Gift 3dje febr. 1869 med Sophie Olsen Restvedt, f. 10de mars 1847. 4 barn:
  1. «Lars» Otto, f. 1869, d. i U.S.A. som marineingeniør. Ugift.
  2. Ole, f. 23de novbr. 1870. Forretningsmand i Seatle, U.S.A.
  3. «Alexandra» Sophie, f. 2den aug. 1872, gift 26de sept. 1891 i Victoria (Vancouver), med forretningsmand J. S. Bowker.
  4. «Antonette» Mathea, f. 24de decr. 1874, d. som barn. Enken reiste antagelig i 1877 med 3 barn over til U.S.A.
 5. Antonette Mathea, f. 28de aug. 1845, d. 4de mai 1846.
 6. «Antonette» Mathea, f. 29de novbr. 1847, d. 30te mai 1920. Lærerinde. Ugift.
 7. Hans Jakob «Richard», f. 5te aug. 1850. Ugfit. Grosserer i Kristiania. Chef for firmaet A. Krogh Apenes A/S og formand i direktionen for A/S. Den Norske Naglefabrik.
 8. «Bolfred» Andreas f. 15de decb. 1853. Brugsbestyrer. Lisleby pr. Fredriksstad. Gift 2 gange. 1ste gang 18de oktbr. 1874 med «Karen» Christine Hauer, f. 19de febr. 1853, d. 31te mai 1892; 2den gang 2den novbr. 1901 med Kathinka Sand f. 2den mai 1861. I 1ste egteskab 8 barn:
  1. «Sofie» Antonette Marie, f. 15de oktbr. 1875, gift 9de jan. 1904 med dampskibsfører Christian Sand, d. 1913 Ingen barn.
  2. «Louise» Caroline f. 25de juni 1877, d. 13de oktbr. 1891.
  3. Eugenie f. 4de april 1879, d. 29de april 1907, gift med kjøbmand Harald Amundsen, d. 1906. Begge døde i Amerika. Ingen barn.
  4. «Borghild» Camilla, f. 27de febr. 1881. Ugift. Bor hos sin onkel, grosserer Richard Mørch, Kristiania, og er hans pleiedatter.
  5. Finn f. 6te juni 1883. Brugsbestyrer. Lisleby pr. Fredriksstad. Gift 29de sept. 1912 med Signe PEdersen f. 20de oktbr. 1883. 2 barn:
   1. Lars, f. 2den novbr. 1915.
   2. Ingrid, f. 19de decbr. 1920.
  6. Rolf f. 26de juli 1884. Speditør i Kristiania, gift 12te juni 1915 med Karen Opsand f. 12te febr. 1892. 2 barn:
   1. Leif f. 11te mai 1916.
   2. Knud f. 25de mars 1918.
  7. Thorleif, f. 20de decbr. 1886, d. 1888.
  8. Rachel, f. 6te mai 1890, d. 18de decbr. 1918, gift 9de aug. 1914 med overretssagfører i Fredriksstad Birger Rønning. 1 barn: Gerd, f. 6te aug. 1915.