Eideboka bind 4

Tilbake til bygdebøker i Møre og Romsdal


Innhold

   side
 Forord      5
 Oversiktskart      8
   
 EIDE, gnr. 164    11
 Tida før 1600    36
 Tørrisgarden, bnr. 1    37
 Eidssetra, bnr. 2    53
 Slettet, bnr. 3    59
 Hjellen, bnr. 4    61
 Sylte, bnr. 5    64
 Hagen, bnr. 6    67
 Medteide, bnr. 7    69
 Medteide, bnr. 8    82
 Myra, bnr. 9    92
 Lysgård, bnr. 10    98
 Vollan, bnr. 11  103
 Ner Lysgård, bnr. 12  109
 Søreide, bnr. 13  114
 Sandhaugan, bnr. 14  127
 Nyland, bnr. 15  134
 Brudeset, bnr. 16  138
 Lundgård, bnr. 18  142
 Rabben, bnr. 19  145
 Eidshaugen, bnr. 20  148
 Øra, bnr. 21  167
 Sylte, bnr. 22  170
 Grøttjord, bnr. 23  174
 Rypdal, bnr. 24  180
 Solheim, bnr. 25  185
 Hatlen, bnr. 26  192
 Minde, bnr. 27  196
 Lyshaugen, bnr. 28  198
 Fredlund, bnr. 31  200
 Fredheim, bnr. 32  202
 Øversylte, bnr. 35  206
 Kirkegarden, bnr. 36  209
 Nergård, bnr. 37  209
 Birkelund, bnr. 40  212
 Eggestad, bnr. 42  214
 Reinholt, bnr. 45  216
 Vangen, bnr. 46  218
 Nyheim, bnr. 47  221
 Nergård, bnr. 48  222
 Solvang, bnr. 49  241
 Solvang, bnr. 50  244
 Nyheim, bnr. 53  246
 Lyngheim, bnr. 54  247
 Kooper, bnr. 55  249
 Solborg, bnr. 56  253
 Berget, bnr. 58  254
 Borgen, bnr. 59  256
 Lillebø, bnr. 60  257
 Foreningen, bnr. 61  259
 Solvang, bnr. 62  261
 Broborg, bnr. 63  262
 Solstad, bnr. 64  264
 Bilstad, bnr. 66  265
 Kneipen, bnr. 67  265
 Nerbø, bnr. 68  266
 Høgtun, bnr. 70  267
 Solbakken, bnr. 71  267
 Kveldsol, bnr. 72  269
 Høgset, bnr. 74  270
 Granlund, bnr. 80  271
 Eidestad, bnr. 81  271
 Nerheim, bnr. 82  272
 Midttun, bnr. 84  272
 Kjellstad, bnr. 85  274
 Tune, bnr. 86  275
 Fredly, bnr. 89  277
 Tryggheim, bnr. 90  278
 Nygård, bnr. 91  280
 Eidvang, bnr. 93  281
 Brunstad, bnr. 94  281
 Berg, bnr. 96  283
 Berget, bnr. 97  285
 Bergheim, bnr. 99  286
 Kveldro, bnr. 100  287
 Heimly, bnr. 102  287
 Myrvang, bnr. 104  290
 Nordvang, bnr. 106  292
 Solås, bnr. 107  294
 Betania, bnr. 110  295
 Hagen, bnr. 111  295
 Vårtun, bnr. 114  297
 Bakketun, bnr. 116  298
 Bredetun, bnr. 117  298
 Sørgård, bnr. 119  299
 Rostad, bnr. 120  299
 Furuly, bnr. 125  300
 Fredheim, bnr. 129  301
 Granlund, bnr. 130  302
 Fredheim, bnr. 134  303
 Arnestad, bnr. 137  303
 Fjordgløtt, bnr. 138  304
 Nertun, bnr. 139  306
 Soltun, bnr. 140  306
 Lindheim, bnr. 143  307
 Bergtun, bnr. 144   308
 Solvang, bnr. 145  308
 Vårdal, bnr. 154  309
 Bergtun, bnr. 155  309
 Åsheim, bnr. 168  310
 Myrholt, bnr. 169  311
 Lauvhaugen, bnr. 171  312
 Legetun, bnr. 172  313
 Midttun, bnr. 179  313
 Høgheim, bnr. 181  314
 Flatmo, bnr. 182  314
 Alfheim, bnr. 183  315
 Soltun, bnr. 186  316
 Klonken, bnr. 187  316
 Bakketun, bnr. 189  316
 Soltun, bnr. 190  318
 Soltun, bnr. 191  318
 Høgtun, bnr. 192  318
 Branok, bnr. 194  320
 Knausen, bnr. 202  320
 Eidvang 2, bnr. 203  321
 Ibestad, bnr. 204  322
 Kvila, bnr. 206  322
 Heimly, bnr. 209  322
 Soltun, bnr. 210  324
 Eidvang 3, bnr. 211  325
 Eidvang 4, bnr. 212  325
 Eidvang 5, bnr. 213  326
 Heringtun, bnr. 214  327
 Granlund, bnr. 216  327
 Kveldro, bnr. 222  328
 Solheim, bnr. 223  328
 Bakketun, bnr. 224  330
 Soltun, bnr. 230  331
 Bjørkeli, bnr. 239  332
 Bergseng, bnr. 240  332
 Kveldro 2, bnr. 242  333
 Soltun, bnr. 244  333
 Solbakken, bnr. 245  333
 Aabo, bnr. 258  335
 Lunheim, bnr. 259  335
 Bjørnebo, bnr. 261  336
 Myrvang, bnr. 263  337
 Knausen, bnr. 264  337
 Solhaugen, bnr. 265  338
 Buråket, bnr. 269  338
 Vangen, bnr. 270  338
 Bjørnheim, bnr. 271  339
 Kveldsro, bnr. 272  341
 Basheim, bnr. 273  341
 Eidvang 6, bnr. 283  341
 Gromly, bnr. 285  342
 Solli, bnr. 286  342
 Plassen, bnr. 289  342
 Vårtun, bnr. 291  343
 Bekketun, bnr. 292  344
 Firkanten, bnr. 293  344
 Svingen, bnr. 294  345
 Skogly, bnr. 296  345
 Birkelund 2, bnr. 301  346
 Sørly, bnr. 302  348
 Soltun, bnr. 303  348
 Knausen, bnr. 304  348
 Bergheim, bnr. 305  349
 Aspelund, bnr. 309  350
 Syltebø, bnr. 310  350
 Fredheim 2, bnr. 311  351
 Ankertun, bnr. 314  351
 Liljevang, bnr. 316  352
 Skogly, bnr. 319  352
 Lågtun, bnr. 320  353
 Midttun, bnr. 321  353
 Høgtun, bnr. 322  353
 Nordigard, bnr. 323  356
 Engbu, bnr. 324  357
 Bjørklund, bnr. 325  358
 Oppigård, bnr. 328  358
 Rabbelund, bnr. 329  358
 Holten, bnr. 331  361
 Skogtun, bnr. 334  361
 Bnr. 335  362
 Rowan, bnr. 336  362
 Bnr. 344  362
 Bnr. 345  363
 Bnr. 346  363
 Odin, bnr. 348  364
 Toppen, bnr. 351  366
 Stortua, bnr. 355  366
 Knausen, bnr. 365  366
 Skogtun, bnr. 366  367
 Hjørnet, bnr. 367  368
 Hekkebo, bnr. 368  368
 Bnr. 370  369
 Bnr. 371  369
 Austigard, bnr. 372  371
 Bnr. 373  371
 Bjørklund, bnr. 374  372
 Bnr. 375  372
 Bnr. 377  372
 Bnr. 378  373
 Nerbo 2, bnr. 380  373
 Hellerasten, bnr. 389  374
 Bergtun 1, bnr. 393  374
 Granlund, bnr. 398  374
 Slåtten, bnr. 399  375
 Nyheim, bnr. 400  376
 Nyheim, bnr. 401  377
 Hekkebo 2, bnr. 402  379
 Tunstad 1, bnr. 403  379
 Tunstad 2, bnr. 404  380
 Fjelltun, bnr. 409  380
 Kvellro, bnr. 420  380
 Flaten, bnr. 421  380
 Berglund, bnr. 423  381
 Solglimt, bnr. 424  381
 Solgløtt, bnr. 428  384
 Lyngen, bnr. 433  384
 Lyngstad, bnr. 434  385
 Bærtua, bnr. 437  385
 Vindsus, bnr. 438  386
 Lyngstad, bnr. 444  387
 Granlund, bnr. 469  387
 Bnr. 472  387
 Solvang, bnr. 480  387
 Utsikten, bnr. 494  388
 Bnr. 522  389
 Skogtun, bnr. 542  389
 Øverland 2, bnr. 548  389
 Den gamle skoletomta, bnr. 551   390
 Strømstad 2, bnr. 553  390
 Solstad, bnr. 565  391
 Bnr. 581  391
 Bnr. 585  392
 Bnr. 588  392
 Bnr. 590  392
 Bnr. 592  394
 Bnr. 593  394
 Bnr. 601  394
 Bnr. 602  395
 Blombakkan, bnr. 612  395
 Bnr. 614  395
 Bnr. 618  397
 Bnr. 624  397
 Frivoll, bnr. 625  398
 Bnr. 631  398
 Waagsbøfamilien  399
 Uidentifiserte og personer som har bodd ei kort tid på Eide                401
   
 Forkortinger  406
 Ordforklaringer  407
 Gardene i Eide kommune  411
 Gardene i Averøy kommune  413
 Gardene i Gjemnes kommune  414
 Liste over bygdebøker  415
 Utskiftingskart fra 1904  418
 Detaljkart over boliger under Eide  420