Eikers historie bind 3

Tilbake til bygdebøker i Buskerud

Innhold

DEL II

 BYGDEBOKKOMITÉENS FORORD
 s. 7
 FORFATTERENS FORORD
 s. 8
 TIDSTABELL  s. 10
   

 DEL I

 
 Det lille hamskifte i bondesamfunnet på Eiker (1616-1815)  s. 13
 Innledning  s. 15
 EIKER ANNO 1784  s. 16
 Elvefolket  s. 20
 Pengenes makt for fattig og rik  s. 32
 En alminnelig mann  s. 43
 BØNDENE MØTER NYE KRAV I TRELASTNÆRINGA (1616-1680-åra)  s. 53
 Eiker – et len der trelasten dominerte  s. 61
 Konge, bonde, borger  s. 70
 EIKVÆRINGENE FORSVARER HANDELEN MED BJELKER (1680-1750-åra)
 s. 84
 Et samfunn rundt Kverk-hengslet  s. 87
 Krisetider  s. 111
 HAVRE OG HEST – FRA JORDBRUKØKONOMI TIL BONDEØKONOMI (1720-1800)
 s. 116
 Havre og hest  s. 118
 Bondeøkonomi i hestens dal  s. 138
 Så mange slags husmenn  s. 160
 Bondeøkonomi og evne til omstilling  s. 172
 ET TIDLIG-MODERNE LOKALSAMFUNN I DANSK PLANØKONOMI (ca. 1740-1815)
 s. 179
 Det tidlig-moderne samfunn  s. 183
 Nasjonaløkonomi, bedriftsøkonomi og bondeøkonomi på Eiker  s. 204
 Sjølstendige Eiker-Kvinner  s. 235
 Samfunnsstruktur og alfabetisering  s. 243
 Tid for forandring  s. 254

 DEL II

 
 Elvekulturen- tradisjonsbundet og dynamisk (1815-ca. 1885)  s. 269
 Innledning  s. 271
 FOLK OG LOKALSAMFUNN I BEVEGELSE (1815-ca. 1885)
 s. 273
 Et delt, men også utvida lokalsamfunn  s. 275
 Balansen forrykkes?  s. 294
 Fra befolkningseksplosjon til ungdomsflukt  s. 309
 En omstillingsdyktig elvekultur?  s. 322
 MINDRE HAVRE, MERE HØY: EN NY GIV FOR JORDBRUKET (ca. 1815-1880-åra)  s. 33
 Teknikk, mentalitetsendring og teknologi  s. 338
 EN INDUSTRIELL EVOLUSJON PÅ 1800-TALLET
 s. 338
 Andre akt i industrialiseringa på Eiker (ca. 1815-ca. 1875):  
    Den lokale dimensjon  s. 376
 Tredje akt i industrialiseringa (fra. 1870-tallet): Etableringsbølge med røtter i lokalt industrimiljø  s. 413
 Det norske samfunn på Eiker  s. 423