I Boston pågår det et enormt digitaliseringarbeid som er med på å synliggjøre de som, rundt forrige århundreskifte, nylig hadde ankommet USA. Rundt 10 millioner nye navn blir nå å finne gjennom prosjektet når det tar fatt på å dokumentere befolkningen fra de første tiårene av 1900-tallet.

Det er prestegjeldene i det romersk-katolske erkebispedømmet i Boston, som nå får sine protokoller digitalisert. «Historic Catholic Records Online Project» står bak skanningen av dokumenter, har til nå har dekket perioden fra 1789 til 1900 for 154 prestegjeld i Boston.

Annonse

Dokumentene blir både skannet og indeksert gjennom det som er et samarbeid mellom New England Historic Genealogical Society og Boston erkebispedømme.

Ved å katalogisere tilstrømningen av innvandrere som ankom Boston i perioden 1901 til 1920, vil antallet menigheter som er inkludert i databasen bli doblet, sier prosjektkoordinator Molly Roger til Boston Globe.

Prosjektet med å skanne de ulike protokollene fra de forskjellige prestegjeldene i Boston har pågått siden 2017. Arbeidet kaster nytt lys over befolkningen i Boston for 100 år siden, da flere av personene som er oppført i protokollene ikke var å finne i de allerede digitaliserte folketellingene.

Many immigrants, unfamiliar with the customs or legal system of their new country, never appeared in the US census or other government registries

Molly Rogers til Boston Globe

Mange immigranter kjente ikke til skikker eller rettsystemet i USA da de ankom «sitt» nye land. Derfor er de kun å finne i kirkebøker og ikke i nasjonale folketellinger eller andre offentlige registre.

På nettstedet American Ancestors kan besøkende bruke en gratis gjestepålogging for å se de skannede dokumentene.


Kilde:

https://www.bostonglobe.com/metro/2019/09/04/digital-family-tree-grows-boston/Kz4TpS3c5g7OXiFpnNJZ4N/story.html