The Government wild have free släktforskning

Helsingborgs Dagblad
typography

Sweden Släktforskarförbund och also mayor Erland Ringborg hopes också on att allt digitaliserat material in the National Archives are tillgängligt free. - Jag has bokat time in the records aria för att hora hur hon watching frågan. It här är a large fråga och förhoppningsvis may hander något 2018, säger Erland Ringborg. Howler till att frågan kommit on the table är ett initiative från Sweden Släktforskarförbund which program emphasizes frågan under överläggningar the Ministry of Culture Previous year.

Read more in Helsingborgs Dagblad

Newsletter from Slekt1

 

Free pedigree charts