Etterlysning av innholdsfortegnelser/registre

Digitale bygdebøker

 
Dessverre er det fremdeles mye vi mangler. Under her har vi listet opp bøker som vi fremdeles mangler  innholdsfortegnelse/register for. Dersom noen har en eller flere av disse vil vi gjerne få tilsendt en kopi av innholdsfortegnelsen/registeret. En gulrot er at alle bidragsytere automatisk er med i konkurransen.
 
Skulle du sitte på andre innholdsfortegnelser/registre enn de som er listet opp under, setter vi like stor pris på en kopi av disse. De vil så bli publisert når nødvendige tillatelser er innhentet. Vi kan primært kontaktes via epost: post@slekt1.com

Følgende bøker har vi tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register:

Østfold

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Trøgstad  Et hundred-aars-minde hvori nærmest Trøgstad og Baastad er indbefattet  August Baastad  1914

Hedmark

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Folldal  Folldalen  Ivar Sæter  1920
 Folldal  Bygdebok for Folldal bind 1  Ivar A. Streitlien  2000
 Folldal  Bygdebok for Folldal bind 2  Ivar A. Streitlien  2001
 Folldal  Bygdebok for Folldal bind 1  Ivar A. Streitlien  1974
 Folldal  Bygdebok for Folldal bind 2  Ivar A. Streitlien  1976
 Folldal  Bygdebok for Folldal bind 3  Ivar A. Streitlien  1980
 Folldal  Bygdebok for Folldal bind 4  Bjørn Bækkelund og Stig Johan Kalvatn  1998

Oppland

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Lesja  Bygdebok for Lesja bind 1  Arnfinn Kjelland  1987
 Lesja  Bygdebok for Lesja bind 2  Arnfinn Kjelland  1992
 Lesja  Bygdebok for Lesja bind 3  Arnfinn Kjelland  1996
 Lesja  Bygdebok for Lesja bind 4  Arnfinn Kjelland og Tor Einbu  2008

Buskerud

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Hole  Hole bygdebok bind 1  Gudmund Bakke  2001
 Hole  Hole bygdebok bind 2  Gudmund Bakke  2002
 Hole  Hole bygdebok bind 3  Gudmund Bakke  2004
 Hole  Hole bygdebok bind 4  Gudmund Bakke  2006

Telemark

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Gjerpen  Gjerpen: en bygdebok bind 1 del 1  Jon Lauritz Quisling   1917 
 Gjerpen  Gjerpen: en bygdebok bind 1 del 2  Jon Lauritz Quisling   1919
 Siljan  Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 1  Asbjørn Bakken  1969
 Siljan  Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 2  Asbjørn Bakken  1970
 Siljan  Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 3  Asbjørn Bakken  1970
 Siljan  Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 4  Asbjørn Bakken  1971
 Siljan  Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 5  Asbjørn Bakken  1972
 Siljan  Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 6  Asbjørn Bakken  1973
 Siljan  Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 7  Asbjørn Bakken  1974
 Siljan  Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 8  Asbjørn Bakken  1975

Hordaland

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Odda  Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid bind 1  Olav Kolltveit  1963
 Odda  Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid bind 2  Olav Kolltveit  1962
 Odda  Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid bind 3 del 1  Olav Kolltveit  1967
 Odda  Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid bind 3 del 2  Olav Kolltveit  1967
 Odda  Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid bind 4  Olav Kolltveit  1971
 Odda  Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid bind 5  Olav Kolltveit  1974
 Odda  Odda : arbeidsfolk fortel : glimt frå soga til ein industrikommune  Lasse Trædal  1988
 Røldal  Røldal bygdebok  Knut Dalen og Alma Dalen  1960

Sogn og Fjordane

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Årdal  Bygdebok for Årdal bind 1  Søren Ve  1971
 Årdal  Bygdebok for Årdal bind 2  Dagfinn Krossen  1978
 Årdal  Bygdebok for Årdal bind 3    1985

Møre og Romsdal

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Smøla  Smøla bygdebok bind 1    1981?
 Smøla   Smøla bygdebok bind 2  Aashild Berg  1983?
 Smøla   Smøla bygdebok bind 3    1989?
 Smøla   Smøla bygdebok bind 4  Gudmund Frode Berg og Aashild Berg  1998
 Smøla   Smøla bygdebok bind 5  Nils Tore Leivdal og Kjell Fredly  1996
 Smøla   Smøla bygdebok bind 6  Nils Tore Leivdal og Kjell Fredly  1997
 Smøla   Smøla bygdebok bind 7  Nils Tore Leivdal og Kjell Fredly  1998
 Smøla   Smøla bygdebok bind 8  Kjell Fredly  2001
 Smøla   Smøla bygdebok bind 9  Kjell Fredly  2002
 Smøla   Smøla bygdebok bind 10  Kjell Fredly  2005
 Smøla   Smøla bygdebok bind 11  Kjell Fredly  2007
 Stordal  Stordalssoga bind 1  Jostein Sande  1989
 Stordal  Stordalssoga bind 1  Liv Randi Bjørlykke  2002
 Sula  Sula-soga serie 3 bind 1  Arnfinn Kjelland  2002

Sør-Trøndelag

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Ørland  Ørlandsboka bind 1  Inge Rian  1986
 Ørland  Ørlandsboka bind 2  Inge Rian  1988
 Ørland  Ørlandsboka bind 3  Inge Rian  1992

Nordland

 Sted  Tittel  Forfatter  År
 Kjerringøy  Slektsbok for Kjerringøy, Nordfold, Sørfold  Asbjørn P. Lind  2000
 Nordfold  Slektsbok for Nordfold  Asbjørn P. Lind   1985
 Sørfold  Sørfold bygdebok : gårdshistorie bind 1  Asbjørn P. Lind  1996
 Sørfold  Sørfold bygdebok : gårdshistorie bind 2  Asbjørn P. Lind  1997
 Sørfold  Sørfold bygdebok : gårdshistorie bind 3  Asbjørn P. Lind  1998
 Sørfold  Slektsbok for Sørfold i 2 bind  Asbjørn P. Lind  2008
 Vefsn  Vefsn bygdebok bind 1  Bjarne Svare og Ivar M. Edvardsen  1974
 Vefsn  Vefsn bygdebok bind 2  Kjell Jacobsen og Arne Grønlie  1975
 Vefsn  Vefsn bygdebok bind 3  Kjell Jacobsen, Fredrik Gaustad og Kjell M. Øksendal  1977
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 1  Reidar Svare  1970
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 2  Reidar Svare og Arnt Bakke  1973
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 3A  Kjell Jacobsen  1990
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 3B  Kjell Jacobsen  1995
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 3C  Kjell Jacobsen  1996
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 4  Arne Berg og Dag Nilsen  1988
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 5  Per Smørvik  1995
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 6A  Kjell Jacobsen  2001
 Vefsn  Vefsn bygdebok særbind 7A  Espen Andresen  2006