Fallende registrering av gravminner?

Fallende registrering i Slekt og Datas gravminneregistrering

La det være sagt med en gang, DIS-Norge skal ha all verdens ros for sin database over «Gravminner i Norge«. Databasen er kanskje den viktigste vi har, på nett, for å få spor å gå på bak sperrefristene i kirkebøker, folketellinger o.l.

Selv om den er en kjemperessurs har DIS, prisverdig nok, latt basen forbli gratis. Selv om de sannsynligvis hadde fått flere medlemmer dersom de hadde plassert den bak innloggingen på sine nettsider. 

Tallenes tale er klar nok med hele 99 millioner søk siden 25. august 2005 har DIS virkelig truffet et behov blant norske slektsforskere. Selv har de et ønske om å få en oppdatering av alle gravplasser hvert 5. år. Et ambisiøst mål, som de enda ikke helt har klart å få til. Vårt land er stort og det er snakk om mange frivillige for å få dette gjennomført. Samtidig er kanskje DIS-Norge den eneste foreningen i Norge som har muskler nok til å faktisk få dette målet gjennomført. 

Det sagt, så ser det nå ut til at de faktisk henger litt bakpå.

I perioden 1976 og frem til 2014 har det i snitt årlig død i overkant av 42.000 mennesker i Norge. Som man kan se over av illustrasjonen til denne teksten har DIS-Norge absolutt fått registerert majoriteten av de døde, men de siste 10-12 årene har det begynt å dabbe av.

I perioden 1976-2005 har «Gravminner i Norge» registrert hele 84,95% av de faktisk døde i Norge, men de neste 5 årene (2005-2010) er tallet kun 52,46% av de faktisk døde.

La oss fortsatt håpe at de når målet sitt med en oppdatering av alle gravplasser hvert 5. år og at dette bare er en naturlig dipp ned i aktivitetsnivå etter en eksplosiv start. Faktisk hadde DIS-Norge med sine frivillige registrert over 300.000 gravminner før det hadde gått ett år etter oppstarten av prosjektet. 

Gå til Gravminner i Norge