Fant irsk by

Borgen Dunluce i Irland, kan dateres helt tilbake til 1400-tallet. Her satt den mektige MaxQuillan-slekten og kontrollerte store deler av det nordlige Irland. 

Nylig skulle «The Northern Irleland Environment Agency», grave ut deler av en nærliggende landsby fra 1600-tallet. Gravingen avdekket i stedet en landsby helt tilbake til 1400-tallet.

Man antar at landsbyen var en mindre bosetning som lå rett utenfor borgporten til borgen Dunluce. 

MaxQuillan-slekten styrte området helt til MacDonald-slekten  vant to store slag over dem i perioden 1550-1600. MacDonald-slekten tok da over kontrollen på borgen Dunluce og store deler av nordre Irland.