Femte bind av Sortland bygdebok lanseres 15. november

{loadposition user5}

Bok nr. 5 vil omfatte over 1500 familier fra gnr. 3 Kjerringnes til gnr. 9 Rødsand og som de andre bøkene er den rikt illustrert med 250 bilder. Åse Elstad har vært billedredaktør. Hun forteller til Sortlandsavisa at nemnda har fått inn flere tusen bilder og at de fleste av bildene som ikke er brukt vil bli arkivert av Museum Nord.

Leder for bygdeboknemnda har vært Arid Inga. Til avisa framhever han spesielt det arbeidet Borgos har gjort i de tre siste bindene med å dokumentere de samiske slektsleddene. Til nå har det vært lagt lite vekt på at samisk slekt og kultur har spilt en vesentlig rolle i utviklingen av Vesterålen, sier han.

Johan Borgos forteller til Sortlandsavisa at mengden av informasjon til bygdeboknemnda har vokst for hvert bind. Interessen og deltakelsen fra sortlendingene har medført at han har vært istand til å kvalitetsikre informasjonen og derfor hatt mulighet til å prioritere den del av historien som til nå nesten har vært glemt.