Finn slekt

I søket under kan du søke på alt innhold i databasene på Slekt1. Du kan velge å avgrense på database under søkefeltet eller la det være åpent for å søke i begge basene. Tjenesten er helt ny og flere databaser vil komme til.

Under menypunktet “Finn slekt” kan du klikke deg inn på avansert søk på hver enkelt kilde. Her finner du også mer informasjon om selve kilden.

-God jakt!

Kilde
Totalt antall poster funnet: 81149. Viser 10 per side
Eierens navn Hans Majestæt Kongen
Fornavn Bente Karin
Etternavn Waage
Fødselsdato 29.01.1964
Fornavn Kim Andre
Etternavn Malde
Fødselsdato 02.06.1980
Fornavn Jan Øistein
Etternavn Rønneberg
Fødselsdato 25.02.1945
Fornavn Arne
Etternavn Oftedal
Fødselsdato 23.10.1895
Eierens navn Grosserer Engelhardt Eger
Fornavn Oskar
Etternavn Mosnes
Fødselsdato 26.02.1914
Eierens navn Bankchef Einar Ingvald Skogstad
Fornavn Karsten
Etternavn Sunde
Fødselsdato 06.04.1924
Eierens navn Grosserer Leif Waldrop