Bilboka 1916

Kildeinformasjon

Samlingen er basert på “Fortegnelse over de i Norge indregistrerte motorvogner og motorcykler pr. 1. mai 1916”, utarbeidet av “Kongelig Norsk Automobilklub”. Publikasjonen ble utgitt av J. Chr. Gundersens Boktrykkeri, Kristiania 1916

Om Bilboken 1916

Samlingen inneholder de biler og motorsykler som var registrert i Norge den 1. mai 1916.

Om oppføringene

Gjennom samlingen kan du finne svar på følgende:

  • Bilen eller motorsykkelens registreringsnummer
  • Eierens navn
  • Eierens yrke (stilling)
  • Eierens adresse
  • Art, det som bilen/motorsykkelen ble brukt til
  • Hvor i landet bilen/motorsykkelen var registrert (amt)