Bilboka 1922

Bilboken for Norge er “en Fuldstendig Fortegnelse over Registrerte Automobiler i Norge”. Boka ble utgitt fra 1922 til 1930, i tillegg kom det en siste utgave fem år senere i 1935. Den inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger.

Opgaverne i boken er blit samlet sammen fra land og strand, og enkelte bileieres navn samt enkelte data er blit avskrevet adskillige gange inden det endelige manuskript er naadd sætterens haand. Enkelte feil har derfor været uundgaaelige.

Fra bilboken 1922 s. 440
Kan være både person og firma
Totalt antall poster funnet: 13080. Viser 10 per side
Eierens navn Knud Chr. Langaard
Eierens navn Vognfabrikant Carl Heffermehl
Eierens navn Brødrene Cloetta Chokoladefabrik
Eierens navn Hærens Flyvevæsen
Eierens navn Ekspd. Martin Olafsen
Eierens navn Guldsmed Oscar Larsen
Eierens navn Slagter Johannes Lassen
Eierens navn Fabrikant Trygve Myhrvold
Eierens navn Skibsr. E. B. Aaby

En skannet utgave av Bilboka 1922 finnes på Digitalarkivet.no. Som de skrev i 1922, har det heller ikke denne gangen vært mulig å transkribere 100% feilfritt.

Forkortelser brukt i “Art”
P=personbil
L=lastebil
V=varebil
D=droschebil
R=rutebil
E=elektrobil