Bilboka 1922 (ukomplett)

Bilboken for Norge er “en Fuldstendig Fortegnelse over Registrerte Automobiler i Norge”. Boka ble utgitt fra 1922 til 1930, i tillegg kom det en siste utgave fem år senere i 1935. Den inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger.

En skannet utgave av Bilboka 1922 finnes på Digitalarkivet.no.

Merk: Kilden er under transkribering og inneholder foreløpig kun biler registrert i Kristiania by.

Kan være både person og firma
Totalt antall poster funnet: 3696. Viser 10 per side
Eierens navn Hans Majestæt Kongen
Eierens navn Grosserer Engelhardt Eger
Eierens navn Bankchef Einar Ingvald Skogstad
Eierens navn Grosserer Leif Waldrop
Eierens navn Bygningsartikel Col.
Eierens navn Grosserer E. A. Mohn
Eierens navn Handelsborger Kristian Stenerud
Eierens navn F. M. Svelland
Eierens navn Disp. A. M. Andersen Hjelm
Eierens navn Murm. Brødr. Bye