Bilboka 1925 (ukomplett)

Bilboka 1925 er “En fullstendig fortegnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, fabrikk, eierens navn og adresse (…)” Boka ble utgitt fra 1922 til 1930, i tillegg kom det en siste utgave fem år senere i 1935.

Bilboka 1925 inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger. I motsetning til resten av landet, er bileiere fra Oslo ofte listet opp med gateadresse og ikke bare sted.

Noen adresser er skrevet inn forkortet i originalen. For eksempel kan "Karl Johansgate" være skrevet inn blant annet som "Karl Johansgt."
Totalt antall poster funnet: 7159. Viser 10 per side
Eierens navn Den norske Kanonkontrol
Eierens navn B. I. Pettersen
Eierens navn Kjøbm. Hermann Feinsilber
Eierens navn Norsk Engelsk Mineralolje A/S
Eierens navn Tiedemanns Tobaksfabrik
Eierens navn Materialdirektøren
Eierens navn Chr. a Dampkjøkken
Eierens navn Brynildsen & Venger
Eierens navn Slagter Bjarne Løvik Johansen
Eierens navn Fru A. Knudsen

Boken indekseres for tiden, under ser du progresjon og hvilke områder du kan forvente å finne biler fra:

Oslo by (søkbar)
Østfold (søkbar)
Akershus (ikke klar)
Hedmark (ikke klar)
Oppland (ikke klar)
Buskerud (ikke klar)
Vestfold (ikke klar)
Telemark (ikke klar)
Aust-Agder (ikke klar)
Vest-Agder (ikke klar)
Rogaland (ikke klar)
Hordaland inkludert Bergen (ikke klar)
Sogn og Fjordane (ikke klar)
Møre (ikke klar)
Sør-Trøndelag (ikke klar)
Nord-Trøndelag (ikke klar)
Nordland (ikke klar)
Troms (ikke klar)
Finnmark (ikke klar)

En skannet utgave av Norges bilbok 1925 finnes på Digitalarkivet.no. Feil i transkriberingen kan forekomme.

Forkortelser brukt i “Art”
P=Privatbil
L=Lastebil
V=Varebil
D=Drosjebil
R=Rutebil
K=Kombinert person- og varebil
Læ=Lærevogn
S=Sykebil
Sp=Sprøitevogn
T=Tankvogn
*=Elektrisk