Bilboka 1925 (ukomplett)

Click here to load this Caspio Online Database.

Kildeinformasjon

Bilboken for Norge 1925, redigert av Løitnant Frithjof Lange, utgitt av et interessentskap.

--Annonse--

Forkortelser brukt i “Art”
P=Privatbil
L=Lastebil
V=Varebil
D=Drosjebil
R=Rutebil
K=Kombinert person- og varebil
Læ=Lærevogn
S=Sykebil
Sp=Sprøitevogn
T=Tankvogn
*=Elektrisk

Om Bilboken 1925

Bilboken for Norge er “en Fuldstendig Fortegnelse over Registrerte Automobiler i Norge”. Boka ble utgitt fra 1922 til 1930, i tillegg kom det en siste utgave fem år senere i 1935. Den inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger.

Om oppføringene

Bilboka 1925 inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger. I motsetning til resten av landet, er bileiere fra Oslo ofte listet opp med gateadresse og ikke bare sted.

  • Bilens registreringsnummer
  • Eierens navn og evt. tittel/yrke (kan være registrert på firma)
  • Hvilken adresse eieren var registrert på
  • Art, det som bilen ble brukt til
  • Fabrikk (Hvilket bilmerke)
  • Hvor i landet bilen var registrert

Boken indekseres for tiden, under ser du progresjon og hvilke områder du kan forvente å finne biler fra:

Oslo by (søkbar)
Østfold (søkbar)
Akershus (søkbar)
Hedmark (søkbar)
Oppland (søkbar)
Buskerud (søkbar)
Vestfold (søkbar)
Telemark (søkbar)
Aust-Agder (søkbar)
Vest-Agder (søkbar)
Rogaland (søkbar)
Bergen (søkbar)
Hordaland minus Bergen (søkbar)
Sogn og Fjordane (ikke klar)
Møre (ikke klar)
Sør-Trøndelag (ikke klar)
Nord-Trøndelag (ikke klar)
Nordland (ikke klar)
Troms (ikke klar)
Finnmark (ikke klar)