Biler i Møre og Trøndelag 1936

Kildeinformasjon

Samlingen er basert på “Håndbok for bilister og motorsyklister i Møre, Sør- og Nord-Trøndelag 1936”. Publikasjonen ble utgitt av Hans G. Moe’s forlag, Trondheim 1936

Om Biler i Møre og Trøndelag 1936

Samlingen inneholder de biler og motorsykler som var registrert i Møre, Sør- og Nord-Trøndelag den 15. mai 1936.

Om oppføringene

Gjennom samlingen kan du finne svar på følgende:

  • Bilen eller motorsykkelens registreringsnummer
  • Eierens navn
  • Eierens yrke (stilling)
  • Eierens adresse/bosted
  • Art, det som bilen/motorsykkelen ble brukt til
  • Hva slags merke kjøretøyet var (fabrikk)
  • Hvor i landet bilen/motorsykkelen var registrert (amt)

Forkortelser brukt i “Art”
P=Privatbil
L=Lastebil
V=Varebil
D=Drosjebil
R=Rutebil
E=Elektrisk bil
K=Kombinert
Le=Leiebil
S=Motorsykkel