Falstad skolehjem 1895-1917


Kildeinformasjon

Falstad skolehjem, Elevprotokoller, nr. 1: Elevjournal, løpenr. 1-276, 1895-1917
Riksarkivet / Digitalarkivet
Arkivreferanse: RA/S-1676/E/Ea/L0001

Om Falstad Skolehjem

Falstad skolehjem var en oppdragelsesanstalt for forsømte gutter som ble stiftet i 1895 på Ekne i Trøndelag. Anstaltens uttalte formål var å gi elevene en kristen oppdragelse med undervisning og passende arbeid. Les mer på Store Norske Leksikon

Om oppføringene

Protokollen inneholder informasjon om elever som ble skrevet inn og ut av Falstad skolehjem i perioden 1895 til 1917. Protokollen inneholder totalt 9 kolonner, hvorav 2 kolonner er uten innførsler.

  • Elevens løpe-nr.
  • Fullt navn
  • Innsatt etter vedtak av hvilket verjeråd (overført fra hvilken skoleheim)
  • Føde- og heimsted
  • Når født
  • Innsettingsgrunn
  • Når innkommet
  • Når utskrevet
  • Merknader (arbeidssted etter utskrivningen o. l.)