Gravlagte i Stavanger

Kildeinformasjon

En oppdatert CSV-fil med NLOD-lisens finnes på Norge.no.

Versjonen du søker i under er oppdatert med gravlagte i Stavanger til og med 23. mars 2021.

Om Gravlagte i Stavanger

Samlingen har navn, fødsels- og dødsdato og plassering av alle gravlagte i Stavanger.