Norges bilbok 1935 (ukomplett)

Click here to load this Caspio Online Database.

Kildeinformasjon

Redigert av Reidar W. Eriksen, utgiver ukjent.

Om Norges bilbok 1935

Norges bilbok 1935 er “En fullstendig fortegnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, fabrikk, eierens navn og adresse (…)” Boka ble utgitt fra 1922 til 1930, i tillegg kom det en siste utgave fem år senere i 1935.

Norges bilbok 1935 inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger.

Om oppføringene

I boken finner du informasjon om titusenvis av biler registrert i Norge i 1935. Informasjonen om hver enkelt bil kan variere, men følgende kan man finne:

  • Bilens registreringsnummer
  • Eierens navn og evt. tittel/yrke (kan være registrert på firma)
  • Adresse
  • Art, det som bilen ble brukt til
  • Fabrikk (Hvilket bilmerke)
  • Årsmodell
  • Hvor i landet bilen var registrert

Boken indekseres for tiden, under ser du progresjon og hvilke områder du kan forvente å finne biler fra:

Oslo by (søkbar)
Østfold (søkbar)
Akershus (søkbar)
Hedmark (søkbar)
Oppland (søkbar)
Buskerud (søkbar)
Vestfold (søkbar)
Telemark (søkbar)
Aust-Agder (søkbar)
Vest-Agder (søkbar)
Rogaland (ikke klar)
Bergen by (ikke klar)
Hordaland (ikke klar)
Sogn og Fjordane (ikke klar)
Møre (ikke klar)
Sør-Trøndelag (ikke klar)
Nord-Trøndelag (ikke klar)
Nordland (ikke klar)
Troms (ikke klar)
Finnmark (ikke klar)

En skannet utgave av Norges bilbok 1935 finnes på Digitalarkivet.no. Som de skrev i 1922, har det heller ikke denne gangen vært mulig å transkribere 100% feilfritt.

Forkortelser brukt i “Art”
P=Privatbil
L=Lastebil
V=Varebil
D=Drosjebil
R=Rutebil
E=Elektrisk bil
K=Kombinert
Le=Leiebil
S=Sykebil