Norges bilbok 1935 (ukomplett)

Norges bilbok 1935 er “En fullstendig fortegnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, fabrikk, eierens navn og adresse (…)” Boka ble utgitt fra 1922 til 1930, i tillegg kom det en siste utgave fem år senere i 1935.

Norges bilbok 1935 inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger.

Totalt antall poster funnet: 10827. Viser 10 per side
Eierens navn J. E. Olsen
Eierens navn Martin Rom
Eierens navn Andreas Gundersen
Eierens navn A/S Tønsberg Margarinfabrik
Eierens navn Thoralf Thomassen
Eierens navn Transportkompaniet Trafikk
Eierens navn Aug. Normann
Eierens navn Brødrene Raastad
Eierens navn Leif Uthushagen
Eierens navn Oslo Sparebank

Boken indekseres for tiden, under ser du progresjon og hvilke områder du kan forvente å finne biler fra:

Oslo by (søkbar)
Østfold (ikke klar)
Akershus (ikke klar)
Hedmark (ikke klar)
Oppland (ikke klar)
Buskerud (ikke klar)
Vestfold (ikke klar)
Telemark (ikke klar)
Aust-Agder (ikke klar)
Vest-Agder (ikke klar)
Rogaland (ikke klar)
Bergen by (ikke klar)
Hordaland (ikke klar)
Sogn og Fjordane (ikke klar)
Møre (ikke klar)
Sør-Trøndelag (ikke klar)
Nord-Trøndelag (ikke klar)
Nordland (ikke klar)
Troms (ikke klar)
Finnmark (ikke klar)

En skannet utgave av Norges bilbok 1935 finnes på Digitalarkivet.no. Som de skrev i 1922, har det heller ikke denne gangen vært mulig å transkribere 100% feilfritt.

Forkortelser brukt i “Art”
P=Privatbil
L=Lastebil
V=Varebil
D=Drosjebil
R=Rutebil
E=Elektrisk bil
K=Kombinert
Le=Leiebil
S=Sykebil