Norges bilbok 1935 (ukomplett)

Norges bilbok 1935 er “En fullstendig fortegnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, fabrikk, eierens navn og adresse (…)” Boka ble utgitt fra 1922 til 1930, i tillegg kom det en siste utgave fem år senere i 1935.

Norges bilbok 1935 inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger.

Totalt antall poster funnet: 10827. Viser 10 per side
Eierens navn C. M. Mathiessen & Co.
Eierens navn Knut Wold
Eierens navn Oscar Nilsen
Eierens navn Peder Lunde
Eierens navn A. Syversen & Co. A/S
Eierens navn Frede Kiönig
Eierens navn Arnulf G. Eide
Eierens navn Karl Albert Andersen
Eierens navn Oslo Kinomatografer
Eierens navn Norsk Essen Asfalt Co. A/S

Boken indekseres for tiden, under ser du progresjon og hvilke områder du kan forvente å finne biler fra:

Oslo by (søkbar)
Østfold (ikke klar)
Akershus (ikke klar)
Hedmark (ikke klar)
Oppland (ikke klar)
Buskerud (ikke klar)
Vestfold (ikke klar)
Telemark (ikke klar)
Aust-Agder (ikke klar)
Vest-Agder (ikke klar)
Rogaland (ikke klar)
Bergen by (ikke klar)
Hordaland (ikke klar)
Sogn og Fjordane (ikke klar)
Møre (ikke klar)
Sør-Trøndelag (ikke klar)
Nord-Trøndelag (ikke klar)
Nordland (ikke klar)
Troms (ikke klar)
Finnmark (ikke klar)

En skannet utgave av Norges bilbok 1935 finnes på Digitalarkivet.no. Som de skrev i 1922, har det heller ikke denne gangen vært mulig å transkribere 100% feilfritt.

Forkortelser brukt i “Art”
P=Privatbil
L=Lastebil
V=Varebil
D=Drosjebil
R=Rutebil
E=Elektrisk bil
K=Kombinert
Le=Leiebil
S=Sykebil