Norges bilbok 1935 (ukomplett)

Norges bilbok 1935 er “En fullstendig fortegnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, fabrikk, eierens navn og adresse (…)” Boka ble utgitt fra 1922 til 1930, i tillegg kom det en siste utgave fem år senere i 1935.

Norges bilbok 1935 inneholder en landsomfattende oversikt over registrerte biler og bileiere og kan være en nyttig “utradisjonell” kilde for å finne mer informasjon om ens slektninger.

Totalt antall poster funnet: 10827. Viser 10 per side
Eierens navn Ivar Christiansen
Eierens navn Handelsaktieselskapet Exselcior
Eierens navn Kathinka Sunde
Eierens navn Harry M. Svendsen
Eierens navn Kåre Åsen
Eierens navn Emma Feiring
Eierens navn Ivar Arnes
Eierens navn S. T. Jensen
Eierens navn Emil Olsen & Co. A/S
Eierens navn Schlytter & Wilhelmsen

Boken indekseres for tiden, under ser du progresjon og hvilke områder du kan forvente å finne biler fra:

Oslo by (søkbar)
Østfold (ikke klar)
Akershus (ikke klar)
Hedmark (ikke klar)
Oppland (ikke klar)
Buskerud (ikke klar)
Vestfold (ikke klar)
Telemark (ikke klar)
Aust-Agder (ikke klar)
Vest-Agder (ikke klar)
Rogaland (ikke klar)
Bergen by (ikke klar)
Hordaland (ikke klar)
Sogn og Fjordane (ikke klar)
Møre (ikke klar)
Sør-Trøndelag (ikke klar)
Nord-Trøndelag (ikke klar)
Nordland (ikke klar)
Troms (ikke klar)
Finnmark (ikke klar)

En skannet utgave av Norges bilbok 1935 finnes på Digitalarkivet.no. Som de skrev i 1922, har det heller ikke denne gangen vært mulig å transkribere 100% feilfritt.

Forkortelser brukt i “Art”
P=Privatbil
L=Lastebil
V=Varebil
D=Drosjebil
R=Rutebil
E=Elektrisk bil
K=Kombinert
Le=Leiebil
S=Sykebil