Finn utvandret slekt i USAs folketellinger 1790-1940 helt gratis

Er du en av de mange som har en slektning som utvandret til USA for deretter å forsvinne ut av slektshistorien som et stort spørsmålstegn? Du er ikke alene og manges skjebne forblir nettopp et spørsmålstegn i slektshistorien.

Enkelte blir gjenoppdaget fordi man aldri gir seg med å lete og de digitaliserte kildene stadig blir mer komplette. Resultatene av et søk gjort for 10 år siden er derfor ikke nødvendigvis like resultatløst i dag.

Hos FamilySearch finner du de nasjonale folketellingene til USA fra 1790-1940, de er helt gratis å bruke og du finner samtidig et bilde av originalkilden ved treff i folketellingen.

Hva slags informasjon du får ut av folketellingene varierer etter hvilket år de er fra, men stort sett blir informasjonen om de telte innbyggerne i USA bedre desto yngre folketellingen er. 

Primært får du informasjon om for- og etternavn, samt bosted. Med bosted menes det stedet de hovedsakelig tilbragte sine netter. Leter du i en av de «nyere» tellingene kan du også finne informasjon om fødselsår- og sted, samt den teltes nærmeste familie. Trefflisten (den du først får opp ved et søk) inneholder kun begrenset informasjon, men dersom du klikker deg inn på navnet til den du søkte opp får gjerne opp enda mer informasjon. 

I Norge er det 100 års sperrefrist på folketellingene, vi kan derfor i skrivende stund kun få tilgang til 1910-folktellingen. I USA er saken noe annerledes da det kun er snakk om 72 års sperrefrist, 1940-tellingen er derfor allerede tilgjengelig og 1950-folktellingen blir sluppet 1. april 2022.

På Familysearch.org kan du søke i alle kilder samtidig, men dersom du ønsker å søke spesifikt i kun en av deres mange slektskilder kan du også det, under finner du en snarvei til hver enkelt folketelling fra USA i perioden 1790-1940. Det kan for eksempel være nyttig å søke i enkeltkilder i stedet for hovedsøk når den man leter etter har et utbredt navn og man har ellers lite informasjon å gå etter. 

Folketellinger fra USA 1790-1940

1950-folketelling fra USA (kommer 1. april 2022)

Hvor komplett den enkelte folketelling er på nett kan variere. Stort sett er de komplette, men mangler det noe i de digitaliserte kildene vil det stå i beskrivelsen over søkefeltet.