Finnøy : gard og ætt bind 4

Tilbake til bygdebøker i Rogaland

Innhold

     7  Føreord frå Bygdeboknemnda
     8  Forord
   10  Sjernarøy-songen
   11  Sangen om Sjernarøy
   12  Innleiing med brukarrettleiing
   
   17  44.  Rørheim
   45  45.  Jørstad
   85  46.  Hetletveit
 107  47.  Kalheim
 121  48.  Kyle
 149  49.  Solberg
   
 161  50.  Atletveit
 185  51.  Eide
 219  52.  Holle
 259  53.  Løland
   
 277  54.  Hidle søndre
 313  55.  Hidle nordre
 347  56.  Skjelsnes
 363  57.  Vestre Bjerga
 389  58.  Austre Bjerga
 403  59.  Kvelland
   
 423  60.  Nesheim
 463  61.  Venja
 499  62.  Furre
 523  63.  Aubø
 571  64.  Norheim
   
 668  Kart over Finnøy Kommune
 670  Gardsgrensekart