Fjell bygdebok bind 2

 Tilbake til bygdebøker i Hordaland

Innhold

    Føreord  8
    Innleiing  10
   
 Trengereid  17
    Folket på Trengereid  24
 Kallestad  44
    Folket på Kallestad  54
 Ekra  79
    Folket på Ekra  86
 Nordvika  91
    Folket i Nordvika  101
 Bratten(borg)  121
    Folket på Bratten(borg)  125
 Nese  128
    Folket på Nese  140
 Tveita  175
    Folket på Tveita  181
 Ulveset  188
    Folket på Ulveset  198
 Åse  219
    Folket på Åse  228
 Skoge  249
    Folket på Skoge  262
 Møvika  283
    Folket i Møvika  294