Følelsesladet hjemkomst for Maori og Moriori forfedre

Etterlevninger av 107 maorier og moriorier ble returnert til New Zealand i forrige uke. De ble ønsket velkommen hjem med en stor maoriseremoni (powhiri) i Wellingtons museum Te Papa.

Dette er den største hjemsendelse New Zealand noensinne har mottatt.
– Det dreier seg om respekt, sa fungerende USA ambassadør Candy Grønn. Det å ha det avgjørende ord om hvor og hvordan våre forfedre og kjære skal hvile for evigheten er av vital verdi. Mange av forfedrenes historier, om deres liv og dødsfall har vært fylt av sorg (whakakīa), men det er oppmuntrende å se en vanskelig retur trygt gjennomført. Vi vet at de vil hvile her for så å gå videre til sine siste hvilesteder. 

Maoriene kom til New Zealand fra de polynesiske øyer i årene mellom 1250 og 1300. Med bakgrunn i sine tradisjoner samlet de tidlige maoriene seg i stammer og gjennom flere århundrers isolasjon utviklet de en unik kultur, med et eget språk, en rik mytologi samt utøvende kunst og håndverk.

Da europeerne ankom New Zealand i det 17. århundre brakte det en enorm endring i maorienes livsstil. Gradvis tilpasset de seg mange aspekter av det vestlige samfunn og kultur. Innledende relasjoner mellom maoriere og europeere var stort sett vennskapelige og med Waitangi-traktaten, som ble undertegnet i 1840, lever de to kulturene nå sammen under den engelske trone.

Morioriene kom også fra de polynesiske øyer, men de ankom New Zealand lenge før maoriene. Som et hovedsaklig fredfylt folkeslag ble de fordrevet til Chatham øyene ettersom maoriene inntok fastlandet.

Etterlevningene som nå er blitt returnert fra The American Museum of Natural History i New York inkluderer konserverte hoder (toi Moko – Heads), skjelettrester og tatovert skinn fra lår.

Velkomstseremonien i forrige uke er bare en del av et prosjekt som hittil har vart i mer enn  10 år og det er fortsatt mye som må gjøres. 
– Vi vet bare hvor noen av forfedrene er fra, for andre har vi kun en idé om hvilken stamme de tilhørte. Det kommer til å være en pågående forskning framover, sa Arapata Hakiwai fra Te Papa museumets hjemsendelsesforening.

Etterlevningene vil være på Te Papa i en periode med karantene. Først når de er blitt grundig undersøkt vil de bli stedt til hvile med sitt folk (iwi) på sine respektive hjemsted.