For første gang er arkivmateriale fra Færøyene nå på nett

Kart som viser Færøyene
Foto: Wikimedia Commons

Siden i fjor har det danske Riksarkivet jobbet med å digitalisere arkivmateriale som omhandler Færøyene. Nå har arbeidet kommet såpass langt at en del av materialet også har blitt publisert, på Arkivalieronline under temaet Færøerne.

Annonse

Færøyene består av en rekke mindre øyer som man finner like nord for Storbritannia, omtrentrent midt mellom Norge og Island. Opprinnelig var øyene en del av Norgesveldet, men har siden Norges unionsoppløsning i 1814, tilhørt Danmark.

Dødsannonser og folketellinger blant det digitaliserte

Arkivmaterialet som nå er tilgjengelig på nett finner vi dødsattester og folketellinger samt materiale fra «Den Færøske Handelskommission». Det er med andre ord statlig arkivmateriale som nå er tilgjengelig på nett.

Færøyene hadde hyppige folketellinger, langt hyppigere enn hva vi hadde i Norge. Hele 15 folketellinger er tilgjengeliggjort på nett fra 1801 og frem til og med 1925. Det nevnte arkiv over dødsannonser er også å anse som en liten gullgruve for den som har slekt fra Færøyene. Arkivet over dødsannonser strekker seg over perioden 1879 til 1971.

Foreløpig er det kun skannede bilder som ligger ute på nett. Det kan derfor være en tidkrevende oppgave å lete seg gjennom materialet fra Færøyene.

Annonse

Flere arkiver fra Færøyene er ventet på nett i de kommende månedene.