Forsinkede bygdebøker

Bind 4 av bygdeboka for Sola blir ikke trykket før i januar. I skrivende stund er boken, som er skrevet av Birger Lindanger, til sin andre korrekturlesing.

Bygdeboka for Os og Tolga rakk heller ikke å bli ferdig til årets julehandel. Steinar Simensen, i redaksjonskomiteen for bygdeboka, uttalte til avisen Arbeidets Rett at lanseringen først skjer på nyåret. Dette bygdebokverket skulle opprinnelig utgis i 2 bind, men oppfølgningsbindet er foreløpig lagt på is. Boken som lanseres på nyåret tar for seg historien fra steinalderen og frem til 1840.