Første norske bibliotek på Digitalarkivet

For første gang har et bibliotek tatt skrittet og begynt med publisering på Digitalarkivet. Har du slekt som var på sjøen for Haugesundbaserte rederier er dette en nyhet for deg!

Annonse

Selv om bibliotek i all hovedsak overlater arkivmateriale til nettopp arkivene og Nasjonalbiblioteket, finnes det unntak.

Haugesund folkebibliotek er, i samarbeid med Haugesund byarkiv, godt i gang med å sikre arkivene etter byens mange små og store rederier.

Totalt er det snakk om rund 1000 hyllemeter med arkiver som nå gradvis blir gjort tilgjengelige på Digitalarkivet.

Les også: Digitalarkivet gir bevaringsinstitusjoner egen selvbetjeningsløsning

Annonse

Prosjektet har mottatt støtte fra både Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet og Haugesund rederiforening.

Foreløpig har biblioteket skannet inn og publisert syv dokumenter:

  • Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap (1877-1909)
  • Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap (1880-1920)
  • Dekksdagbøker for DS Vibran (1905 & 1908)
  • Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911.
  • Inneholder også regnskap for DSINGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916
  • Knut Knutsen O.A.S. Kassabøker (1911-1916)

Jobber du for en virksomhet og kunne tenke deg å gjøre noe lignende? Gjennom Digitalarkivets selvbetjeningsløsning for publisering kan du nettopp det. Tjenesten er beregnet på alle virksomheter som oppbevarer arkivmateriale.