Fotografen Anders Beer Wilse – 150 år

Norges store landskaps- og turistfotograf fra første halvdel av 1900-tallet, Anders Beer Wilse, ble født for 150 år siden, den 12. juni 1865.

Som sønn av stadsingeniør Lauritz Marius Wilse og Karoline Dorothea Beer ble han født i Flekkefjord, men vokste opp i Kragerø.
 
Med sitt 10 kg tunge kamera reiste han bl.a. land og strand rundt for å fortografere landskap og mennesker. Han portretterte de fleste av tidens store kulturpersonligheter og sto gjerne i timesvis og ventet når prominente personer skulle dukke opp, han var antakelig Norges første paparazzo.
 
Ifølge Norsk Folkemuseum inneholder det samlede Wilsearkivet et variert fotografisk materiale fordelt på flere store nasjonale institusjoner: Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum. Arkivet består av ca. 167 300 negativer, ca. 61 800 originalpositiver deriblant ca. 40 000 i ca. 380 album (Wilses bildebyrå), 56 forstørrelser, 777 lysbilder (i hovedsak håndkolorerte), øvrige løse originalpositiver (ca. 20.000) og album, to fotografiske kunstmapper, flere fotobøker og bildehefter samt postkort.
 
Wilse døde i Oslo 21. februar 1949.
 
Se mange av bildene hans på Nasjonalbibliotekets Galleri NOR
 
Se også