Gård og slekt i Øksnes bind 4

Tilbake til bygdebøker i Nordland

Innhold

 Forord  5
 Oversiktkart bind 1  6
 Lesernøkkel  7
 Gnr. 70 – Nyksund  12
 Gnr. 71 – Enge  47
 Gnr. 72 – Sto  49
 Gnr. 73 – Husjorda  84
 Gnr. 74 – Langenesværet  105
 Gnr. 75 – Klo  175
 Gnr. 76 – Strengelvåg  212
 Gnr. 77 – Gisløya  260
 Gnr. 78 – Soøvagen  290
 Gnr. 79 – Meløya  322
 Gnr. 80 – Instøya  341
 Gnr. 81 – Alsvåg  360
 Gnr. 82 – Lia  444
 Gnr. 83 – Holmbakken  471
 Gnr. 84 – Holm  480
 Register kvinner  510
 Register menn  522