GDPR til glede og forargelse

I sommer tredte EUs nye personverdirektiv i kraft for å sikre dine og mine rettigheter til egne persondata på nett. Nå ser vi enkelte nettsider som har begynt å sperre tilgang til sitt innhold for europeiske innbyggere i frykt for å bli straffet for brudd på GDPR-reglene.

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er vedtatt som en felles gjeldende personvernforordning for alle som bor i Europa. Den nye loven påvirker alle som leverer tjenester til eller fra Europa, noe som betyr at nettsider du besøker som europeisk statsborger er pliktig til å innrette seg etter GDPR. 

Loven er innholdsrik og krever blant annet at alle villkår og avtaler man godtar som forbruker skal være så enkle i teksten at selv et barn kan forstå dets innhold, et lite paradoks da at mange fortsatt ikke vet de har innrettet seg etter GDPR eller ikke.

Annonse

Grovt sagt kan man si at du utgangspunktet har innrettet deg etter GDPR så lenge du ikke operer med skjulte hensikter og ikke beholder persondata om andre lenger enn nødvendig. Du må imidlertid også sørge for at alle valg en bruker på nettsiden din gjør er aktive, det vil si at du ikke på forhånd har krysset av for en boks som sier noe om at bruker godtar et eller annet. Eier av nettsider plikter også å opplyse om bruk av informasjonskapsler som samler inn brukerdata, til for eksempel statistikk.

GDPR er en viktig lov, da den er med på å sikre våre rettigheter på nett og ikke la våre persondata være fritt villt for «hvem som helst». Likevel er det flere som synes det er skummelt å kanskje stride mot GDPR, en av grunnene kan være straffen.

Hva er straffen for å bryte GDPR?

Ved brudd på GDPR er straffen intet mindre enn 4% av total omsetning ELLER 20 millioner Euro. Du kan imidlertid ikke velge straffen du får er den som rammer hardest, noe som for de fleste vil si 20 millioner Euro.

Det er imidlertid ingen grunn til å anta at nettsideeiere plutselig får en bot i postkassa ved brudd på GDPR. All fornuft tilsier at man i utgangspunktet vil få et pålegg som man vil innrette seg etter. Dersom man velger å ikke innrette seg etter GDPR etter gjentatte henvendelser – så kommer boten. 

Nekter europere tilgang 

Som nevnt er nettsider i dag, som følge av GDPR, pålagt å opplyse om bruk av informasjonkapsler som samler inn persondata. Mange av disse informasjonskapslene er helt greie og brukes kun for statistiske grunner, men de skal likevel opplyses om og gi den besøkende muligheten til å si nei. Her på Slekt1 har du de siste månedene fått dette spørsmålet og kan alltids endre mening ved å klikke på linken nederst til venstre om «Cookie Policy». Likevel ser vi at enkelte nettside-eiere utenfor Europa nå har stengt sidene for tilgang fra Europa, for ikke å havne på kant med EU-lovgivningen. 

Et demokratisk problem?

Annonse

Tim Berner Lee, mannen som oppfant WWW-protokollen som muliggjorde mer enn bare tekst på nettsider, var ute å varslet for flere år siden om at sider som Facebook som samler innhold bak pålogging er med på å ødelegge for det frie og åpne internett som gir lik tilgang til alle. 

Nå ser vi antageligvis det neste steget som er i ferd med å ødelegge det frie og åpne internettet. Nettsideeiere utenfor Europa nekter brukere som befinner seg i Europa tilgang til sidene deres. Slekt1 ble møtt av denne meldingen da vi tidligere i dag forsøkte å gå inn på en artikkel om slektsforskning:

«451: Unavailable due to legal reasons – We recognize you are attempting to access this website from a country belonging to the European Economic Area (EEA) including the EU which enforces the General Data Protection Regulation (GDPR) and therefore access cannot be granted at this time (…)»

Meldingen kommer fra nettsiden tribstar.com, kanskje ikke en side som vi besøker så veldig often, men skulle man se dette bre om seg så har vi et Internett-problem.