Gjerstad : av bygdesoga bind 7

Tilbake til bygdebøker i Aust-Agder 

Innhold

 Forord.  Av Torstein Skaali    885
 Magnhild Hagelia.  Av Gudrun og Ivar Grøvik    887
 Gryting-grenda    893
  Bruksnr. under Gryting  893  –  Gryting i gamal tid  894  –  Bjønn og skrubb  897  –  Harde tider  899  –  Vegane  900  –  Oppdelinga av den gamle garden frå 1796 til 1953  902  
 Ner-Gryting    906
      Ætteliste  906  –  Dei eldste folka  906  –  Litt om Ljøstad-folka  913  –  Bjorvatsfolka  915  –  Den yngre Gryting-ætta  917  
 Øver-Gryting     933
 Hagelia    938
 Hagelia, østre bruket    957
 Stormyr    961
 Blimyr    966
 Skogvang    969
 Bakken    970
 Venle    977
 Rønningen    984
 Barbulia    989
 Peder Olsen Barbulia.  Av Lars Skjeldsø    993
 Tomtebruk    995
 Husmenn  1000
 Lauvåsen  1008
 Ætter på Vegårshei med tilknyting til Takserås og vidare til Grytinggrenda  1010
 Etterord  1020