Hadde ny bygdebok i en snau måned

Halse bygdebok bind 1 blir digital

I desember i fjor vedtok Mandal bystyre å sette av midler til ferdigstillelse av en ny bygdebok for Halse. Nå viser det seg at vedtaket ble gjort uten kjennskap kostnadene og rådmannen har derfor omgjort vedtaket.

Vedtaket ble opprinnelig gjort allerede 50 år tilbake i tid, men ble vedtatt på nytt i desember 2018 av bystyret i Mandal. I ettertid har det blitt kjent at politikerne vedtok den nye bygdebok uten kjennskap til kostnadene den medfører.

Tre millioner

Til tross for at råmaterialet på rundt 2000 sider allerede er ferdigskrevet, vil det kreve anslagsvis 3 millioner kroner å ferdigstille bygdeboka. Summen tar høyde for forfatter i tre år, samt andre kostnader en bokutgivelse medfører.

Lokalhistoriker Knut Lindseth og leder av Mandal Historielag Thor Gunnar Hansen uttrykte, til Lindesnes avis, glede over vedtaket. Nå er gleden omgjort til skuffelse, etter at rådmannen satte ned foten.

Nytt håp om vedtak før kommunesammenslåing

Alt håper er imidlertid ikke ute for Halse bygdebok. Nå skal det opprettes en ny sak som sendes tilbake til bystyret. Rådmann i Mandal åpner for at saken om ny bygdebok kan komme opp igjen til våren.

Sigurd Bjørn Kastrud (V) sier til Lindesnes avis at han er skuffet over rådmannens beslutning. Han tror et gjennomslag for bygdeboka blir enda tyngre etter at Mandal og Lindesnes kommune har blitt slått sammen til ny kommune i 2020.

En del av Halse og Harkmark kommune

Halse var i nesten 100 år en del av Halse og Harkmark kommune, som opphørte i 1964. Den tidligere kommunen ble innlemmet i Mandal kommune, sammen med Holum kommune.

Både Mandal og Harkmark har bybøker og bygdebøker fra før.