Har trolig funnet to dansk-norske slaveskip fra 1710

At Danmark-Norge bedrev slavehandel er ingen hemmelighet og Danmark har ved flere anledninger unskyldt handlingen i ettertid. Nå kan imidlertid to av slaveskipene «Fridericus Quartus» og «Christianus Quintus» være bekreftet funnet utenfor kysten av Costa Rica.

De to dansk-norske slaveskipene forsvant mens de var på vei fra Afrika mot danske kolonier i Karibia, etter å ha gjennomgått orkaner, sult, slaveopprør og mytteri. Nyheten om funnet omtales i boka «Dobbeltmytteriet på de danske slaveskibe» , skrevet av journalist Jakob Olling. Boka ble utgitt i Danmark denne uken, men er foreløpig ikke i salg i norske bokhandlere.

Funnet allerede på 1970-tallet, identifisert nå.
Skipenes beliggenhet har vært kjent i snart 50 år, men det er først nå at de trolig er blitt identifisert ved hjelp av en enorm haug med dansk murstein. 

Tordenskjolds gjorde tjeneste ombord på skipene
De to slaveskipene var en del av skipene som Peter Jansen Wessel – Tordenskjold gjorde tjeneste ombord på.  

Annonse

«Chrstianus Quintus» var skipet Tordenskjold dro på sin første utenlandsreise med. Turen gikk med 406 slaver til kolonien St. Thomas i Vest-India. Sykdom rammet skipet og kun 26 av 41 menn fra besetningen overlevde reisen.

Turen Tordenskjold tok med «Fredricus Quartus» skulle heller ikke vise seg udramatisk. Skipet forlot København sent på høsten 1708 med kurs mot kolonien Trankebar i India. Halvannet år senere retunerte skipet til Skandinavia med kurs mot Bergen, men ble praiet av et Bergensk skip utenfor Shetlandsøyene.  

Dansk-norsk slavehandel pågikk i 132 år
Fra rundt 1670 til 1802 bedrev Danmark-Norge slavehandel og transporterte mer eller mindre 100 000 slaver over Atlanterhavet. Forholdene ombord var grusomme og rundt 10% av slavene døde under overfarten.

Som førsteland i Europa vedtok Danmark-Norge en lov i 1792 som forbød transatlantisk slavehandel, loven ble gjort gjeldene fra 1803 og med det opphørte den Dansk-norske slavehandelen.


Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Tordenskjolds_skip#%C2%ABChristianus_Quintus%C2%BB

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/10/18/195443874/kan-ha-funnet-restene-av-dansk-norske-slaveskip

https://no.wikipedia.org/wiki/Dansk-norsk_slavehandel

Annonse