Historiske kart lettere tilgjengelig enn du tror

Du har kanskje oppsøkt et hus eller en gård med spesiell tilknytning til din slekt, men hvordan så det egentlig ut der på den tiden dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre bodde der?

På Finn.no finner man mer enn bare brukte barnestoler, hus og biler. Karttjenesten deres inneholder en noe skjult juvel for oss slektsforskere, historiske kart. 

Ved å klikke seg inn på karttjenesten og gå inn på det området man vi se nærmere på (man må zoome seg litt inn), kommer det opp et menypunkt øverst på siden kalt «Historiske». Klikker man på dette menypunktet får man opp en oversikt over hvilke kart eller flyfoto som Finn.no har over det aktuelle området. 

De historiske kartet eller flyfotoet legger seg over dagens moderne satelittbilde, men man kan velge å la kartsymbolene være på noe som kan gjøre det lettere å navigere i de historiske kartene. 

Det er primært i bebygde områder som tilbudet med historiske kart og flyfoto er størst, men stadig nye kart og flyfoto blir lagt til. For Sarpsborg kan man per i dag finne kart over byen tilbake til 1887, Tønsberg 1883, Tromsø er dokumentert i kart helt tilbake til 1868 og over Oslo kan man ta en titt kart tilbake til 1881.