Historiske kart lettere tilgjengelig enn du tror

Du har kanskje oppsøkt et hus eller en gård med spesiell tilknytning til din slekt, men hvordan så det egentlig ut der på den tiden dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre bodde der?

På Finn.no finner man mer enn bare brukte barnestoler, hus og biler. Karttjenesten deres inneholder en noe skjult juvel for oss slektsforskere, historiske kart. 

Annonse

Ved å klikke seg inn på karttjenesten og gå inn på det området man vi se nærmere på (man må zoome seg litt inn), kommer det opp et menypunkt øverst på siden kalt «Historiske». Klikker man på dette menypunktet får man opp en oversikt over hvilke kart eller flyfoto som Finn.no har over det aktuelle området. 

Det historiske kartet eller flyfotoet legger seg over dagens moderne satelittbilde, man ser derfor kartsymboler hvor busstopp og andre ting ligger i dag. Kartsymbolene kan gjøre det lettere å orientere seg i et historisk landskap som kan hende ser helt annerledes ut i dag. Det er heldigvis også mulig å slå av kartsymbolene.

Det er primært i bebygde områder som tilbudet med historiske kart og flyfoto er størst, men stadig nye kart og flyfoto blir lagt til.