Hvem eier bilen? Vestfold 1959

Kildeinformasjon

Hvem eier bilen? : Håndbok for bilister : Buskerud, 1959

Forkortelser brukt i “Art”
P=privatbil
L=lastebil
V=varebil
D=drosjebil
R=rutebil
Le=leiebil
K=kombinert

Om Hvem eier bilen? Vestfold 1959

Hvem eier bilen? Vestfold 1959 inneholder alle biler som var registrert i Vestfold i rundt år 1959. I motsetning til andre bilbøker er det i denne ikke opplyst om nærmere dato for oppføringene.

Bilene var registrert med Z-skilter som den 20. april 1929 erstattet de tidligere G-skiltene fra Vestfold.

Om oppføringene

I denne samlingen kan du finne følgende informasjon:

  • Bilens registreringsnummer
  • Eierens navn og evt. tittel/yrke (kan være registrert på firma)
  • Hvilken adresse/sted eieren var registrert på
  • Art, det som bilen ble brukt til
  • Fabrikk (Hvilket bilmerke)