I. Maren Mørch og hendes familielinje

Forside
Forord
Lars Andersen Mørch
Knud Larsen Mørch
I. Maren Mørch og hendes familielinje
II. Lars Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Knud Kristian Mørch og hans familiegren
B. Tørger Mørch og hans familiegren
C. Alexander Mørch og hans familiegren
D. Emmich Hjerm Mørch og hans familiegren
E. Lars Marentius Mørch og hans familiegren
III. Ole Knudsen og hans familielinje
IV. Dorthea Knudsdatter Mørch og hendes familielinje
V. Eleonore Lovise Knudsdatter Mørch og hendes familiegren
VI. Karen Marie Mørch og hendes familielinjer
ad. 2. Carl Sundes efterkommere (Sundegrenen)
ad. 3. Nora Sundes efterkommere (Sandberggrenen)
VII. Anders Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Jacob Mørch og hans familiegren
B. Eleonore Lovise Mørch og hendes familiegren
C. Andreas Mørch og hans familiegren
D. Johanne Magrethe Mørch og hendes familiegren
E. Johan Christian Mørch og hans familiegren

Maren Mørch var gift to gange. 1ste gang i 1781 i Fredrikshald med bundtmaker sammesteds Johan Andreas Zahn, f. 1736, hvor vites ikke, d. i Fredrikshald mellem 1802 og 1805. (Byens kirkebok for den tid er opbrændt), 2den gang ca. 1806 med skibsfører fra Fredrikstad Nils Poulsen, f. ukjendt d. mellem 1844 og 1859. Sidste egteskap barnløst. Med Zahn hadde hun 6 barn, det første dødfødt i 1782. De andre var:

 1. Anne Sybille Florentine, f. i Fredrikshald 1ste jan. 1784, d. i Fredriksstad 8de juli 1842. Hun var gift 2 gange. 1ste gang 21de novbr. 1806 i Fredriksstad Forstad med kjøbmand sammesteds Morten Christiansen Nyegaard, f. ukjendt antagelig i Stokke, d. i Fredriksstad Ø. 1ste juli 1822. 2den gang gift 26de septbr. 1830 med enkemand og kjøbmand i Fredriksstad Christen Quislin Sandberg. f. 1ste novbr. 1797, d. i Fredriksstad 12te juli 1861. Han var søn av sogneprest og senere prost til Onsøe Ole Rømer Aagaard Sandberg, f. 1764, d. i Onsøe 8de jan. 1817 og hustru Sara Quislin, f. 1768, d. 1801. Sidste egteskap barnløst. Med M. Nyegaard hadde hun 5 barn:
  1. Christiane Andrea, f. 29de aug. 1807, d. januar 1896. Hun blev 13de juni 1837 gift med prest Wilhelm Sandberg, f. paa Onsøe prestegaard 11te oktbr. 1809, d. 7de jna. 1871 som prest til Skjærstad i Salten, Nordland. 5 barn:
   1. Theodor, f. 22de juli 1838, d. 1919.
   2. Caroline, f. 26de febr. 1840, d. ugift 7de septbr. 1921.
   3. Jørgine, f. 13de juli 1847.
   4. Peter Christian, f. 22de juni 1849.
   5. Wilhelmine, f. 31te jan. 1851.
  2. Christian, f. 5te juli 1809, d. i 1890-aarene. Guldsmed i Fredriksstad. Gift med Marie Dorthea Neste. 6 barn:
   1. Richard Marentius, f. 3dje febr. 1839.
   2. Petrine Emilie, f. 11te januar 1842.
   3. Anders Sebelin, f. 9de novbr. 1845.
   4. Frederikke Augusta, f. 27de septbr. 1847.
   5. Christian Theodor, f. 18de novbr. 1849.
   6. Karen Mathea, f. 10de febr. 1854.
  3. Fritz, f. 17de aug. 1811, d. 1892. Skibsfører. Gift med Anne Dorteha Falch Juell. 5 barn:
   1. Morten, f. i Tune 6te oktbr. 1844, d. 15de juni 1921. Apotheker m.m. i Kristiania. Gift med Catharine Christensen. Ingen barn.
   2. Florentine Marie, f. 2den oktbr. 1845, d. 1856.
   3. Nikoline, f. 24de aug. 1848.
   4. Frederikke, f. 22de aug. 1850.
   5. Carl, f. 16de aug. 1853, d. 1887.
  4. Jørgen, f. 15de april 1813, d. 18de febr. 1887. Læge i Moss. Gift med Inger Susanne Flood Sandberg. f. 1ste oktbr. 1813, d. mars 1885. De hadde en datter Anne, d. 1872, der blev gift med senere oberst i Bergenske brigade Gerhard C. Krogh, f. 1839, d. 1916.
  5. Lars Marentius, f. 1816, d. 1899. Kjøbmand i Fredriksstad. Gift 31te jan. 1843 med Karoline Gulbrandsen. 3 barn.
   1. Caroline (Lilla) Florentine Elisabeth, f. 17de aug. 1844, d. i V. Aker 25de oktbr. 1920.
   2. Marie Lovise Wilhelmine, f. 8de novbr. 1851.
   3. Georg, f. 19de april 1856, d. 1921.
 2. Johan Frederik, f. i Fredrikshald 29de novbr. 1786, d. mellem 1801 og 1829. Ugift.
 3. Olaus Alexander, f. 31te mai 1796, d. før 1ste febr. 1801.
 4. Andreas Alexander, f. 1ste febr. 1800, d. ved drukning i Glommen 13de febr. 1829. Ugift. Styrmand
 5. Louise Frederikke, f. 12te aug. 1802, d. i Fredriksstad 24de april 1828. Hun blev 13de mai 1822 gift i Fredriksstad Forstad med ungkarl og kjøbmand Christen Quislin Sandberg, der senere blev gift med hendes ældre søster. Se foran. 3 barn:
  1. Sara Quislin, f. i Fredriksstad 11te juni 1824, d. i Kristiania 29de decbr. 1875 Lærerinde. Ugift.
  2. Frederik August Zahn, f. i Fredriksstad 3dje jan. 1826, d. i Moss 21de mars 1902. Cand. jur., sakfører, politimester og byfoged i Moss. – Gift 1ste juni 1860 med Marie Sophie Sinding, f. 1835, d. i Moss 25de febr. 1820, datter av prest til Tune Holger Sinding og hustru Johanne Ullmann. 6 barn:
   1. Christen, f. 2den juni 1861, d. 11te febr. 1918. Vrpl. marineofficer, grosserer og konsul paa Moss. Gift 25de septbr. 1886 med Mathilde Reinert, f. i Moss 1864. 4 barn.
   2. Holger Johannes, f. 17de aug. 1863, d. 1903. Forretningsmand. Ugift
   3. Walborg Frederikke f. 11te mai 1865. Gift med arkivar i Kristiania K. V. Hammer. 2 barn.
   4. Sara, f. 2den april 1867, d. som barn.
   5. Sara Leonore, f. 10de april 1870. Gift med justitiarius i høiesteret Herman Scheel. 6 barn.
   6. Louise Frederikke Zahn, f. 2den decbr. 1876. Gift 28de juli 1897 med læge i Moss Wilhelm Christie. Ingen barn. En pleiedatter Petra.
  3. Ole Rømer Aagaard, f. i Fredriksstad 9de juni 1827, d. sammesteds 21de novbr. 1918. Kjøbmand, kæmner m.m. i Fredriksstad. Gift 28de oktbr. 1857 med Marie Strøm, f. 28de juni 1832, d. 28de aug. 1883, datter av artillerikaptein og senere toldkasserer i Moss Peter Strøm, f. 17de juni 1805, d. 25de febr. 1863, og hustru Henriette Regine Ramm f. 4de april 1806, d. i Kristiania 22de mai 1904. 4 barn:
   1. Louise Frederikke Zahn, f. i Fredriksstad 23de juli 1860, d. 7de mars 1919. Ugift.
   2. Peter Christian Strøm, f. 21de decbr. 1861. Grosserer i Moss. Gift med Anna Bang, f. 25de aug. 1861. 4 barn.
   3. Hakon, f. 13de febr. 1867. Grosserer i Kristiania. Gift 24de oktbr. 1896 med Elise Herlofson f. 2den mai 1867. 5 barn.
   4. Einar, f. 17de oktbr. 1876. Kunstmaler. Gift med Catharina («Katty») Graff, f. 23de decbr. 1882. 2 barn.