Kapellangården på Kvalvågnes

Gjemt og glemt
Typografi

Kvalvågneset er nevnt som kirkegods allerede på 1300-tallet, opprettet ved kongelig reskript i 1742. Innkomstene fra gården på omkring 1800 mål med flere leilendingsbruk og husmannsplasser var i eldre tid en del av inntektsgrunnlaget for kapellanene.

Kapellanboligen er gammel. Bygdeboka vet å fortelle at den ble satt i stand på 1830-tallet, og at Kvalvågneset var fast kapellangård for Lindås fra 1837 til 1917.

Les mer i Tor Gervins blogg Gjemt og glemt

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler