25
fre, mai
0 Nye artikler

Knapt 10 minutter med båt fra Rådhuskaia i Oslo kan du oppleve en perle av et kulturminne fra middelalderen; nemlig Hovedøyas klosterruiner.

For om lag 900 år siden, en vårdag i 1147, dro en gruppe Cistercienser-munker og legbrødre fra Kirkstead i Øst-England til Oslo.

De ankom Hovedøya en gang i mai, og ikke lenge etterpå ble klosteret på øya stiftet.

Planlegger du sommerens tur? Prøv en historisk vandrerute!

Visste du at sagnomsuste Besseggen også var den aller første stien som ble merket av DNT? Stien fra Bessheim over Veslefjell ble merket med varder av Turistforeningen i 1871.

Hvor mange kabelkveiler finner du langs Telegrafruta?

Hvor gamle er vardene som står viser vei ned Kamperhamrane?

Hva er en brudle?

Rindegården i Brevik ved eierne Monica Lill Normann og Mads Rogn var fjorårets mottakere av kulturminneprisen.

Fram til 30. juni kan du foreslå kandidatar til Riksantikvarens kulturminnepris 2018.

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for:bevaring og/eller restaurering av

  • kulturminneformidling av kulturminne,
  • nasjonalt eller regionaltbruk/gjenbruk og
  • vedlikehald av kulturminne

En ny undersøkelse bestilt av Riksantikvaren viser at antikvariske vedovner er langt bedre enn sitt rykte.

Med antikvariske ovner mener vi ovner som er eldre enn 1940.

Eldre ovner er verdifulle kulturminner.

Vi har en nærmere 500 år lang tradisjon for å produsere ovner i støpejern i Norge.

Jernovnenes relieffer representerer noe av det ypperste vi har innenfor norsk skulptur og brukskunst.

Det var en nær forbindelse mellom fiskeværene i Nord-Norge og områdene rundt Kvitsjøen og Murmansk-kysten gjennom fiskeriene og pomorhandelen, som foregikk fra 1740 og fram til den russiske revolusjon i 1917.

Mange russere bodde og arbeidet i Vardø i denne tiden.

Bryggemiljøet Brodtkorbsjåene i sentrum av Vardø er blant landsdelens eldste bevarte sjøhus.

Hindal gård ble benyttet som lyststed i 1790-årene, men fikk sin renessanse da Karen og Ole Helliesen videreutviklet eiendommen.

De anla et romantisk parkanlegg rundt tunet på Hindal, i perioden 1835-1840.

Parken bygger opp om en romantisert dramatikk i naturen, med klare forbilder i den engelske hagekunsten.

Lysthuset «Helmichs Minde» er utformet som en grotte med gavlfasade i tre.

Fredning av et kulturminne er en måte å markere at noe er tillagt høy verdi.

Hvilke kulturminner samfunnet har vurdert som mest verdifulle, har variert over tid, og vil sannsynligvis også gjøre det i framtiden.

Alder og kulturhistorisk og arkitektonisk verdi har vært begrunnelse for fredning helt siden de første fredningene ble vedtatt på 1920-tallet.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler