22
tor, feb
4 Nye artikler

Det var en nær forbindelse mellom fiskeværene i Nord-Norge og områdene rundt Kvitsjøen og Murmansk-kysten gjennom fiskeriene og pomorhandelen, som foregikk fra 1740 og fram til den russiske revolusjon i 1917.

Mange russere bodde og arbeidet i Vardø i denne tiden.

Bryggemiljøet Brodtkorbsjåene i sentrum av Vardø er blant landsdelens eldste bevarte sjøhus.

Hindal gård ble benyttet som lyststed i 1790-årene, men fikk sin renessanse da Karen og Ole Helliesen videreutviklet eiendommen.

De anla et romantisk parkanlegg rundt tunet på Hindal, i perioden 1835-1840.

Parken bygger opp om en romantisert dramatikk i naturen, med klare forbilder i den engelske hagekunsten.

Lysthuset «Helmichs Minde» er utformet som en grotte med gavlfasade i tre.

Fredning av et kulturminne er en måte å markere at noe er tillagt høy verdi.

Hvilke kulturminner samfunnet har vurdert som mest verdifulle, har variert over tid, og vil sannsynligvis også gjøre det i framtiden.

Alder og kulturhistorisk og arkitektonisk verdi har vært begrunnelse for fredning helt siden de første fredningene ble vedtatt på 1920-tallet.

En ny undersøkelse viser at kulturhistoriske miljøer skaper omsetning og arbeidsplasser, og gir økte verdier for de som bor i og ved dem.

Undersøkelsen «Verdien av kulturarv» er gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Riksantikvaren.

Rapporten tar for seg fire caser: Oslo, Gamlebyen i Fredrikstad, Røros og Henningsvær.

Akershus slott er et av de siste nasjonalanleggene som ennå ikke er gjort tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

En heis i Blåtårnet på Akershus med inngang fra Borggården vil gi flere tilgang til festsalen, slottskirken, langkjelleren og mausoleet.

Riksantikvaren har som et overordnet prinsipp at offentlige, historiske bygninger skal gjøres tilgjengelige for flest mulig i størst mulig grad.

Norge ble i dag valgt inn som medlem av Unescos prestisjetunge verdensarvkomité. Norges delegasjon til komiteen blir ledet av riksantikvar Jørn Holme og fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet.

Verdensarvkomiteen bestemmer verdensarvlisten med klodens viktigste kultur- og naturarvsteder. Komiteen blir regnet som en prestisjetung komité i FN-systemet.

Norge er medlem i verdensarvkomiteen for perioden 2017-2021.

Hydrogenfabrikken på Vemork sto ferdig i 1929, og var et viktig element i industrieventyret som tok til på Rjukan og Notodden på begynnelsen av 1900-tallet. Den var også åsted for tungtvannsaksjonen natt til 28. februar 1943, trolig den mest kjente enkelthendelsen fra norsk krigshistorie. Hydrogenfabrikken ble revet ved sprengning i 1977.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler