Hvorfor fredning av kulturminner?

Riksantikvaren
Typografi

Fredning av et kulturminne er en måte å markere at noe er tillagt høy verdi.

Hvilke kulturminner samfunnet har vurdert som mest verdifulle, har variert over tid, og vil sannsynligvis også gjøre det i framtiden.

Alder og kulturhistorisk og arkitektonisk verdi har vært begrunnelse for fredning helt siden de første fredningene ble vedtatt på 1920-tallet.

Les mer hos Riksantikvaren

Se hva som er fredet i Norge

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler