22
tor, feb
4 Nye artikler

Vi gleder oss over å annonsere at vi har gjort store oppdateringer og forbedringer i DNA-matchingen vår. Alle som har tatt en MyHeritage DNA-test, og alle som har lastet opp DNA-data fra andre kilder vil nå få mer presise DNA matcher – flere matcher (rundt 10 ganger flere), færre falske positive matcher og mer spesifikke og riktige relasjonsestimater.

Fredning av et kulturminne er en måte å markere at noe er tillagt høy verdi.

Hvilke kulturminner samfunnet har vurdert som mest verdifulle, har variert over tid, og vil sannsynligvis også gjøre det i framtiden.

Alder og kulturhistorisk og arkitektonisk verdi har vært begrunnelse for fredning helt siden de første fredningene ble vedtatt på 1920-tallet.

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving.

I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak.

Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

Feiringen av Europas kulturarv for 2018 ble igangsatt i Milano 7. desember.

Målet er å nå ut til et bredest mulig publikum, særlig barn og unge, lokalsamfunn og folk som sjelden har kontakt med kultur. Dette for å fremme en sunn følelse av eierskap.

I Norge går Arkivverket, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Kulturvernforbundet sammen om arrangementer og markeringer.

Arkivverket har digitalisert nærmere 8000 fotografier fra NTBs krigsarkiv fra andre verdenskrig. De fleste bildene er nå tilgjengelig for fri nedlasting fra Digitalarkivet.no.

Bildene dokumenterer blant annet: krigen i Norge i 1940, dagligliv under okkupasjonen, kongefamilien i eksil, flyktninger i Sverige, Nasjonal Samlings virksomhet, frontkjempere, arbeidstjeneste, motstand, bombeangrep, ødeleggelser, senere norsk krigsinnsats samt frigjøringen.

En ny undersøkelse viser at kulturhistoriske miljøer skaper omsetning og arbeidsplasser, og gir økte verdier for de som bor i og ved dem.

Undersøkelsen «Verdien av kulturarv» er gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Riksantikvaren.

Rapporten tar for seg fire caser: Oslo, Gamlebyen i Fredrikstad, Røros og Henningsvær.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler