21
ons, mar
1 Nye artikler

Søndag ettermiddag mottok Tyndelsrudtunet i Rødenes fortidsminneforeningens kulturvernpris.

Familien Ruud har gjennom flere generasjoner har stått for antikvarisk restaurering av hovedbygning og stabbur, og Venneforenignen for Tyndelsrudtunet har sørget for å bevare den enestående halmtak-låven – og nå setter de i stand gamlestua på sin del av tunet.

Bl.a. har Fortidsminneforeningen gitt penger til vinduserataurering gjennom prosjektet ”Kulturminner for alle”,.

Det startet som noe mange nordmenn mente var unødvendig.

Deretter ble det fire sifre mange føler seg sterkt knyttet til og som er med på å gi nordmenn stedsidentitet.

Sagt på en flåsete måte: Si meg hvilket postnummer du har, og jeg skal si deg hvem du er.

I hvert fall hvor du kommer fra.

Knud Edvard Ekroll kom til verda i Ålesund i 1864.

Faren var førstelærar Knud Olaus Ekroll og mora Barbro Marie Geist.

Knud var av ei ætt frå Skodje som etter kvart omfatta lærarar, klokkarar, lensmenn, juristar, legar og kjøpmenn under namna Ekroll og Stafseth.

I Ålesund og Borgund hadde Knud tre søskenbarn, Peter Didrikson Stafseth og brørne hans.

Takket være initiativet til Gunnerus har biblioteket en stor del av vår felles nasjonale skriftkultur bevart i Trondheim med dokumenter gjennom mer enn 700 år, en del finnes sågår ikke andre steder.

I år er det 250 år siden Gunnerusbiblioteket, eller mer korrekt Det Kongelige Norske Videnskapers Selskabs bibliotek fikk sin første fungerende bibliotekar i 1768.

I en ny database har Munchmuseet samlet bilder av alle kunstnerens tegninger.

Nå legges de ut til fri bruk for alle.

Blant verkene som offentliggjøres er også ukjente skisser til hans verdenskjente «Skrik».

Å male dette var nemlig ikke enkelt for Munch. Han gjorde mange forsøk.

Over 7600 Munch-tegninger, mange av dem ukjente, er publisert til fri bruk for alle.

Kyrkjene på Sunnmøre er ofte reist på ein sentral og synleg stad.

Dette understrekar den sentrale rolla som kyrkja og kyrkjegarden hadde for lokalsamfunnet.

Kyrkjegardane vart inngjerda for å markere skilje mellom vigsla og ikkje vigsla jord.

Denne artikkelen handlar om tida frå midten av 1800-talet til midten av 1900-talet, då gravferdsskikkane endra seg svært mykje.

Slektsforskning og etterforskning kan være interessant, spennende og overraskende.

Norli, leder for Halden Slektsforskerforening, fortalte om hvordan de går fram for å søke opp og kartlegge slektninger.

– Det er mye å finne i offentlige registre på internett nå.

Kirkebøkene er for eksempel publisert på nett, men kun de bøkene som har årstallene fra før 80 år tilbake er tilgjengelige.

Flere artikler …

Underkategorier

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler