Kvassnes (1902–1982) tok til orde for å sterilisere grupper som «åndssvake, forbrytere, omstreifere, drukkenbolter, koneplagere, løsgjengere og sinnssyke».

Det argumenterte han for i sin egen lærebok; Befolkningsspørsmålet. Er vårt folk dødsdømt?

Den ble utgitt på Brage Forlag for 6. klasse.

Det kommer frem i manuskriptet til en bok om Nasjonal Samling i Bærum, fra Morten Haave.

Med respekt og nennsomme hender er stedet skapt om fra et mindre tettsted, til boliger og handel som gir innbyggerne identitet og besøkende opplevelser.

Fremveksten av det Vollen vi ser i dag har på ingen måte kommet av seg selv. Tore Sigernes har gjennom år tatt vare på mange av Vollens spesielle trebygninger, Tandberg Eiendom har fulgt opp.

Dramatiske hendelser fra krigen og søte barndomsminner er noe av det du finner i Vollen historielags nye bok.

Årets bok har viet plass til historien om de omlag femti kvinnene som samlet seg på Vollen pensjonat og etablerte Vollen helselag, ført i pennen av tidligere Aftenposten-journalist Anna Bjørg Kolberg fra Vollen.Helselaget sørget for eget helselagshus, sykepleier, folkebad, spedbarnskontroll, en rekke kurs og også veldedighetsaksjoner.

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler