Turfolk trodde skjelettet var stjålet

Bladet Vesterålen
Typografi

– Dette skjelettet har ligget på samme sted i nesten 240 år. Ifølge sagnet hadde Åne Ånesen tilhold her.

Åne Ånesen levde fra 1737 til 1811, han skal ha vært en dyktig bjørnejeger. Ifølge enkelte kilder skal Åne ha felt over 100 bjørner i distriktet.

Åne bodde lenge i Kleiva i Kjerringnesdalen, før det bodde han på Kinneset og seinere i Lovika.

Les mer i Bladet Vesterålen

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler