I januar 1944 plasserte Milorg en radiosender på loftet i Rikshospitalets kvinneklinikk. Med denne sendte Knut Haugland (1917 – 2009) meldinger til eksilmyndighetene i London.

Senderen ble oppdaget av tyskerne, som 1. april 1944 omringet bygningen. Haugland unnslapp under dramatiske omstendigheter.

Mens senderen var i virksomhet, bodde Haugland i tjenesteleiligheten til reservelege Finn Bøe (1906 – 70), som med fare for sitt eget og familiens liv hjalp i en dramatisk fase av motstandskampen.

Til landets læger.

Rundskriv av 12. august 1940 fra Medisinaldirektøren.

Statens Gassgeneratornemnd har med skriv av 2 ds. til Sosialdepartementet gjort oppmerksom på at en fortsatt må gjøre regning med meget knap tilgang på bensin og at læger som bruker egen bil, bør forberede overgang til karbidgeneratordrift.

De karbidgeneratorer som er godkjent, er:

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler