Nærmer seg 15.000 personer

Hitra-Frøya
Typografi

Nettstedet hitterslekt.no eies og drives av Museene i Sør-Trøndelag AS, avdeling Kystmuseet. Kystmuseet har en avtale med Hitra kommune om å arbeide videre med nye bygdebøker for Hitra.

Gjennom dette nettstedet håper museet å kunne involvere alle til en stor dugnadsinnsats, der interesserte slektsforskere går sammen om samle slektshistorisk kunnskap i en stor database.

Les mer i Hitra-Frøya

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler